Cách kiểm soát lượng dữ liệu mà Netflix sử dụng

Lượng dữ liệu mỗi giờ được sử dụng khi xem các chương trình truyền hình và phim trên ứng dụng Netflix thay đổi tùy theo chất lượng video. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt sử dụng dữ liệu bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Từ trình duyệt web
Trên thiết bị di động

Netflix có 4 cài đặt sử dụng dữ liệu.

Dữ liệu sử dụng mỗi giờ theo thiết bị:

 1. Thấp: Chất lượng video cơ bản, tối đa 0,3 GB

 2. Trung bình: Chất lượng tiêu chuẩn, tối đai 0,7 GB

 3. Cao: Chất lượng video cao nhất:

  • Độ nét tiêu chuẩn: tối đa 1 GB

  • Độ nét cao: tối đa 3 GB

  • Độ nét siêu cao (4K): tối đa 7 GB

 4. Tự động: Tự động điều chỉnh để cho chất lượng cao nhất có thể, căn cứ trên tốc độ kết nối Internet hiện tại của bạn.

Điều chỉnh cài đặt sử dụng dữ liệu

Bạn có thể có cài đặt sử dụng dữ liệu khác nhau cho mỗi hồ sơ trong tài khoản của bạn. Để thay đổi cài đặt:

 1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản của bạn.

 2. Từ Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ, chọn một hồ sơ.

 3. Truy cập Cài đặt phát lại và chọn Thay đổi.

 4. Chọn tùy chọn cài đặt sử dụng dữ liệu mà bạn mong muốn.

  Lưu ý:
  Việc hạn chế sử dụng dữ liệu có thể ảnh hưởng đến chất lượng video.
 5. Chọn Lưu.

Netflix có 4 cài đặt sử dụng dữ liệu di động:

 1. Tự động: Ứng dụng Netflix lựa chọn loại cài đặt giúp cân bằng giữa mức sử dụng dữ liệu và chất lượng video. Bạn có thể xem khoảng 4 giờ với mỗi GB dữ liệu.

 2. Chỉ dùng Wi-Fi: Chỉ phát trực tuyến kết nối với Wi-Fi.

 3. Tiết kiệm dữ liệu: Xem khoảng 6 giờ với mỗi GB dữ liệu.

 4. Dữ liệu tối đa:

  • Chất lượng cao nhất có thể cho thiết bị của bạn và chương trình truyền hình hoặc phim bạn đang xem.

  • Có thể sử dụng 1 GB khi phát 20 phút video hoặc hơn, tùy thuộc thiết bị và tốc độ mạng.

  • Chỉ nên dùng khi bạn có gói dữ liệu không giới hạn.

Lưu ý:
Nếu bạn cũng đã đặt mức sử dụng dữ liệu Netflix, dung lượng phát trực tuyến trên thiết bị di động sẽ không vượt quá mức này.

Điều chỉnh cài đặt sử dụng dữ liệu di động

Để chọn cài đặt phù hợp nhất với gói dữ liệu di động của bạn:

 1. Mở ứng dụng Netflix và nhấn vào Thêm hoặc Hồ sơ .

 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Tại mục Phát lại video, chọn Sử dụng dữ liệu di động.

  • Để điều chỉnh cài đặt dữ liệu tệp tải xuống, bật hoặc tắt Chỉ dùng Wi-Fi trong mục Tệp tải xuống

 4. Chọn cài đặt ưu tiên của bạn.

Lưu ý:
Bạn sẽ không thay đổi được cài đặt này nếu đang tải tệp xuống. Nếu cài đặt dữ liệu ưu tiên của bạn chuyển sang màu xám, hãy hủy tất cả các tệp đang tải xuống hoặc chờ tải xong, sau đó thử lại.

Bài viết liên quan