Cách xem Netflix ở chế độ Ultra HD 4K

Bạn có thể phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD khi xem Netflix trên nhiều thiết bị 4K.

Để xem Netflix ở chế độ Ultra HD, bạn cần:

Các TV và thiết bị hỗ trợ chế độ Ultra HD 4K

Để biết các model thiết bị có chế độ Ultra HD, hãy tìm thiết bị của bạn trong Trung tâm trợ giúp của Netflix. Nếu thiết bị của bạn có thể phát ở chế độ Ultra HD, thiết bị đó sẽ được liệt kê trong mục Ultra HD. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.

Lưu ý:
Thiết bị phải chạy chương trình cơ sở mới nhất để có thể phát lại bình thường ở chế độ Ultra HD.

Chế độ Ultra HD 4K trên máy tính

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ Ultra HD trên máy tính Windows và Mac có:

Các máy tính này yêu cầu có màn hình 60 Hz để phát nội dung Ultra HD.

Cách tìm phim hoặc chương trình Ultra HD

  • Để tìm các chương trình truyền hình hoặc phim có thể xem ở chế độ Ultra HD, hãy tìm từ khóa “4K” hoặc “UltraHD” trên Netflix. Nếu bạn duyệt tìm trên Netflix, các chương trình truyền hình hoặc phim có chế độ Ultra HD sẽ có biểu tượng Ultra HD ở bên cạnh phần mô tả.

Lưu ý:
Một số chương trình truyền hình có thể có một số mùa không ở chế độ Ultra HD.
  • Nếu bạn không tìm thấy các chương trình truyền hình hoặc phim có biểu tượng Ultra HD nhưng thiết bị và gói dịch vụ của bạn có hỗ trợ chế độ Ultra HD 4k, hãy truy cập Không thấy phim hoặc chương trình 4K Ultra HD.