Cách sử dụng Netflix trên TV hoặc thiết bị phát đa phương tiện trực tuyến của Hisense

Netflix hiện có trên nhiều thiết bị Hisense ở Úc, Canada, Châu Âu, Mỹ Latin, New Zealand và Hoa Kỳ.

Thiết lập Netflix
Đăng xuất khỏi Netflix
Netflix ở chế độ Ultra HD
Netflix ở chế độ HDR

Để kết nối thiết bị phát đa phương tiện trực tuyến Hisense Google TV hoặc Hisense TV với tài khoản Netflix, hãy đảm bảo bạn đang ở màn hình chính và chọn tùy chọn mô tả đúng nhất về thiết bị của bạn.

Nút Hicast@ trên điều khiển từ xa

 1. Nhấn nút Hicast@ trên điều khiển từ xa Hisense.

 2. Chọn Netflix.

 3. Chọn Đăng nhập thành viên rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để bắt đầu lại hoặc đăng nhập bằng địa chỉ email khác vào bất kỳ thời điểm nào trong quy trình này, hãy dùng các phím mũi tên trên tay cầm điều khiển theo thứ tự sau:

 • Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên

 • Chọn Sign out (Đăng xuất), Start Over (Bắt đầu lại) hoặc Deactivate (Hủy kích hoạt).

Nút All Apps (Tất cả ứng dụng) trên điều khiển từ xa

 1. Nhấn nút All Apps (Tất cả các ứng dụng) trên điều khiển từ xa Hisense.

 2. Chọn Netflix.

 3. Chọn Đăng nhập thành viên rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để bắt đầu lại hoặc đăng nhập bằng địa chỉ email khác vào bất kỳ thời điểm nào trong quy trình này, hãy dùng các phím mũi tên trên tay cầm điều khiển theo thứ tự sau:

 • Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên

 • Chọn Sign out (Đăng xuất), Start Over (Bắt đầu lại) hoặc Deactivate (Hủy kích hoạt).

Hisense Roku TV

 1. Trên màn hình chính, chọn Netflix.

 2. Chọn Đăng nhập rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để bắt đầu lại hoặc đăng nhập bằng địa chỉ email khác vào bất kỳ thời điểm nào trong quy trình này, hãy dùng các phím mũi tên trên tay cầm điều khiển theo thứ tự sau:

 • Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên

 • Chọn Sign out (Đăng xuất), Start Over (Bắt đầu lại) hoặc Deactivate (Hủy kích hoạt).

Để đăng xuất khỏi tài khoản Netflix trên thiết bị, hãy làm theo các bước này.

Qua thiết bị Hisense của bạn

 1. Bắt đầu từ Màn hình chính.

 2. Chọn Settings (Cài đặt).

 3. Chọn Applications (Ứng dụng).

  • Nếu không thấy mục Applications (Ứng dụng), truy cập Network (Mạng) > Applications (Ứng dụng).

 4. Chọn Netflix, sau đó chọn Deactivate (Hủy kích hoạt).

Nếu bạn không có các tùy chọn đó, hãy làm theo các bước dưới đây.

Qua Netflix

 1. Truy cập màn hình chính của Netflix, sau đó chuyển sang trái để mở menu.

 2. Ở dưới cùng, hãy chọn Nhận trợ giúp > Đăng xuất > .

  Lưu ý:
  Nếu bạn không thấy phần Nhận trợ giúp, hãy di chuyển lên trên rồi chọn Cài đặt biểu tượng cài đặt.

Nếu bạn không tìm thấy Nhận trợ giúp, Cài đặt hoặc Đăng xuất:

 1. Sử dụng điều khiển từ xa rồi nhấn các nút sau theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Trên menu xuất hiện, hãy chọn Đăng xuất, Bắt đầu lại, Đặt lại hoặc Hủy kích hoạt.

Hisense Roku TV

 1. Truy cập màn hình chính của Netflix, sau đó chuyển sang trái để mở menu.

 2. Ở dưới cùng, hãy chọn Nhận trợ giúp > Đăng xuất > .

  Lưu ý:
  Nếu bạn không thấy phần Nhận trợ giúp, hãy di chuyển lên trên rồi chọn Cài đặt biểu tượng cài đặt.

Nếu bạn không tìm thấy Nhận trợ giúp, Cài đặt hoặc Đăng xuất:

 1. Sử dụng điều khiển từ xa rồi nhấn các nút sau theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Trên menu xuất hiện, hãy chọn Đăng xuất, Bắt đầu lại, Đặt lại hoặc Hủy kích hoạt.

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ Ultra HD trên hầu hết các TV Hisense Ultra HD. Để phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD, bạn sẽ cần:

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ Dolby Vision và HDR trên một số TV Hisense. Để phát trực tuyến ở chế độ Dolby Vision hoặc HDR, bạn sẽ cần:

 • TV thông minh hỗ trợ Dolby Vision hoặc HDR10 và Netflix.

  • Nếu bạn đang sử dụng một trình phát Blu-ray có thể phát ở chế độ HDR, bạn sẽ cần kết nối nó với một TV thông minh có thể phát ở chế độ HDR qua một cổng HDMI hỗ trợ HDCP 2.2 hoặc mới hơn (thông thường là cổng HDMI 1.)

 • Một gói dịch vụ Netflix hỗ trợ phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD.

 • Tốc độ kết nối Internet ổn định từ 15 megabit/giây hoặc cao hơn.

 • Chất lượng phát trực tuyến được đặt ở chế độ Tự động hoặc Cao.

Bài viết liên quan