Cách sử dụng Netflix trên TCL TV

Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về các tính năng của Netflix trên thiết bị TCL TV và cách thiết lập cũng như đăng xuất khỏi tài khoản.

Thiết lập Netflix
Đăng xuất khỏi Netflix
Netflix ở chế độ Ultra HD
Netflix ở chế độ HDR

Để kết nối TCL với tài khoản Netflix, hãy đảm bảo bạn đang ở Màn hình chính và chọn tùy chọn mô tả đúng nhất về thiết bị của bạn dưới đây.

Nút Netflix trên điều khiển từ xa TCL

 1. Nhấn nút Netflix.

 2. Chọn Đăng nhập thành viên rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để bắt đầu lại hoặc đăng nhập bằng địa chỉ email khác vào bất kỳ thời điểm nào trong quy trình này, hãy dùng các phím mũi tên trên tay cầm điều khiển theo thứ tự sau:

 • Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên

 • Chọn Sign out (Đăng xuất), Start Over (Bắt đầu lại) hoặc Deactivate (Hủy kích hoạt).

Không có nút Netflix trên điều khiển từ xa TCL

 1. Nhấn nút Menu trên điều khiển từ xa.

 2. Chọn Connection (Kết nối).

 3. Chọn Netflix, rồi nhấn OK.

 4. Chọn Đăng nhập thành viên rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để bắt đầu lại hoặc đăng nhập bằng địa chỉ email khác vào bất kỳ thời điểm nào trong quy trình này, hãy dùng các phím mũi tên trên tay cầm điều khiển theo thứ tự sau:

 • Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên

 • Chọn Sign out (Đăng xuất), Start Over (Bắt đầu lại) hoặc Deactivate (Hủy kích hoạt).

ITCL Roku TV

 1. Trên màn hình chính, chọn Netflix.

 2. Chọn Đăng nhập rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để bắt đầu lại hoặc đăng nhập bằng địa chỉ email khác vào bất kỳ thời điểm nào trong quy trình này, hãy dùng các phím mũi tên trên tay cầm điều khiển theo thứ tự sau:

 • Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên

 • Chọn Sign out (Đăng xuất), Start Over (Bắt đầu lại) hoặc Deactivate (Hủy kích hoạt).

Đăng xuất qua Netflix

Để đăng xuất khỏi tài khoản Netflix trên thiết bị, hãy làm theo các bước này.

 1. Truy cập màn hình chính của Netflix, sau đó chuyển sang trái để mở menu.

 2. Ở dưới cùng, hãy chọn Nhận trợ giúp > Đăng xuất > .

  Lưu ý:
  Nếu bạn không thấy phần Nhận trợ giúp, hãy di chuyển lên trên rồi chọn Cài đặt biểu tượng cài đặt.

Nếu bạn không tìm thấy Nhận trợ giúp, Cài đặt hoặc Đăng xuất:

 1. Sử dụng điều khiển từ xa rồi nhấn các nút sau theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Trên menu xuất hiện, hãy chọn Đăng xuất, Bắt đầu lại, Đặt lại hoặc Hủy kích hoạt.

TCL Roku TV

Đăng xuất khỏi Netflix

 1. Bắt đầu từ màn hình chính Netflix.

 2. Nhấn nút Back (Quay lại) trên điều khiển từ xa.

 3. Chọn biểu tượng Bánh răng ở bên phải.

 4. Chọn Sign out (Đăng xuất).

 5. Chọn Yes (Có) để xác nhận.

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ Ultra HD trên hầu hết các TV TCL Ultra HD. Để phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD, bạn sẽ cần:

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ HDR trên một số TV TCL nhất định. Để phát trực tuyến ở chế độ HDR, bạn sẽ cần: 

Bài viết liên quan