Cách thanh toán cho Netflix bằng thẻ quà tặng Apple

Khách hàng hiện đang thanh toán cho Netflix qua Apple có thể sử dụng thẻ quà tặng Apple để thanh toán cho Netflix nếu thẻ quà tặng Apple được hỗ trợ tại quốc gia của họ. Nếu bạn đang được tính phí qua Apple và có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề tính phí, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple.