Netflix cho rằng tôi đang ở một quốc gia khác.

Nếu không thấy chương trình truyền hình và phim ở ngôn ngữ của bạn, hoặc nếu bạn không thấy nội dung mà người khác tại khu vực của bạn thấy được, có thể Netflix cho rằng bạn không ở đúng nơi hiện tại mà ở một quốc gia khác.

Lưu ý:
Nếu bạn đăng ký Netflix ở một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu nhưng đang xem ở một quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu, hãy tìm hiểu thêm về xem Netflix ở nước ngoài.

Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Kiểm tra địa chỉ IP
  1. Sử dụng trình duyệt web và truy cập trang fast.com để chạy quy trình kiểm tra kết nối.

  2. Chờ quy trình kiểm tra kết thúc, sau đó nhấp vào Show More Info (Hiển thị thêm thông tin).

  3. Bên cạnh Client (Máy khách), hãy chú ý thành phố và quốc gia được liệt kê.

Nếu quốc gia hiển thị khớp với quốc gia bạn đang cư trú và bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Netflix.

Nếu quốc gia hiển thị không khớp với quốc gia bạn đang cư trú thì có thể VPN đang được sử dụng trên thiết bị hoặc mạng của bạn. Bạn cần tắt VPN để xem được các bộ phim và chương trình truyền hình có sẵn trong khu vực của mình.

Nếu bạn không thể hoàn thành các bước trên, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Netflix để được trợ giúp tìm hiểu xem bạn có đang sử dụng Netflix từ quốc gia của mình hay không.

Bài viết liên quan