Khảo sát khách hàng của Netflix

Chúng tôi luôn muốn lắng nghe ý kiến của khách hàng! Ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi hiểu khách hàng muốn cải thiện sản phẩm và nội dung mà Netflix cung cấp theo hướng nào.

Để thu thập ý kiến của bạn hoặc để tập hợp các nhóm khách hàng nhỏ cho nghiên cứu ảo hay trực tiếp của mình, chúng tôi gửi khảo sát qua email. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin của khách hàng và chỉ thu thập, sử dụng thông tin bạn cung cấp để cải thiện sản phẩm.

Về khảo sát khách hàng

Vì bạn đang hoặc đã từng là thành viên của Netflix, đôi khi chúng tôi sẽ gửi cho bạn những email tương tự. Nếu bạn không muốn nhận các email này nữa, hãy hủy đăng ký tại đây, hoặc chọn liên kết "hủy đăng ký" trong chính email đó. Bạn cũng có thể truy cập trang Cài đặt thông báo và tắt Mời khảo sát & nghiên cứu.

Khảo sát của chúng tôi sẽ do các nhà cung cấp bên thứ ba thực hiện. Các email này được gửi từ netflixsurveys@netflix.com, surveys@mailer.netflix.com, surveys@members.netflix.com, info@mailer.netflix.com, hoặc info@members.netflix.com. Email bao gồm liên kết tới những trang web như:

  • www1.netflixsurveys.com

  • www3.netflixsurveys.com

  • surveys.qualtrics.com

  • netflix.co1.qualtrics.com


Nếu bạn nhận được một lời mời tham gia khảo sát mà bạn nghi ngờ là lừa đảo, vui lòng chuyển tiếp thư đó đến phishing@netflix.com.

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan