Cách tải xuống video để xem ngoại tuyến

Để xem chương trình truyền hình và phim ngoại tuyến bất cứ lúc nào, hãy tải xuống từ ứng dụng Netflix. Tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm, tải xuống và cách xem các chương trình truyền hình và phim đã tải xuống dưới đây.

Để tải xuống từ Netflix, bạn cần phiên bản mới nhất của ứng dụng Netflix trên một trong các thiết bị sau:

 • iPhone, iPad hoặc iPod touch chạy iOS 9.0 trở lên

 • Điện thoại hoặc máy tính bảng Android chạy Android 4.4.2 trở lên

 • Máy tính bảng Amazon Fire chạy Fire OS 4.0 trở lên

 • Máy tính hoặc máy tính bảng chạy Windows 10 (phiên bản 1709 trở lên) hoặc Windows 11

 • Chọn các đời máy Chromebook và Chromebox

Tìm kiếm và tải xuống chương trình truyền hình hoặc phim

Nhấn vào bất kỳ chương trình truyền hình hoặc phim nào và tìm biểu tượngTải xuống mũi tên hướng xuống để biết nội dung có thể tải xuống được hay không, hoặc lọc theo nội dung có thể tải xuống. Không phải video nào cũng có thể tải xuống.

 1. Mở ứng dụng Netflix và nhấn vào Tải xuống mũi tên hướng xuống.

  • Trên thiết bị chạy Windows 10 hoặc Windows 11, mở ứng dụng Netflix và chọn Menu .

 2. Chọn Xem bạn có thể tải xuống những gì, Tìm nội dung để tải xuống, Tìm thêm nội dung để tải xuống hoặc Có thể tải xuống, tùy vào thiết bị của bạn.

 3. Chọn một chương trình truyền hình hoặc phim.

 4. Từ trang mô tả, nhấn vào Tải xuống mũi tên hướng xuống.

  • Với các chương trình truyền hình, phần Tải xuống mũi tên hướng xuống sẽ xuất hiện bên cạnh mỗi tập sẵn có. Người dùng Android cũng sẽ thấy tùy chọn Tải xuống mùa để tải xuống tất cả các tập của mùa được chọn.

  • Để tiết kiệm dữ liệu, hãy tải xuống khi dùng Wi-Fi.

Bạn có thể có tối đa 100 tệp đang tải xuống trên mỗi thiết bị cùng lúc trên số lượng thiết bị bao gồm trong gói thành viên của bạn.

Nếu bạn hủy tài khoản, các chương trình truyền hình và phim bạn đã tải xuống sẽ bị xóa khỏi thiết bị. Bạn sẽ cần phải tải lại nếu bạn tham gia trở lại sau này.

Xem chương trình truyền hình và phim đã tải xuống

Để đảm bảo bạn luôn có quyền truy cập các tệp tải xuống của mình, chúng tôi khuyên bạn duy trì trạng thái đăng nhập trong ứng dụng Netflix.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Netflix và chọn Tệp tải xuống mũi tên hướng xuống.

  • Trên thiết bị chạy Windows 10 hoặc Windows 11, mở ứng dụng Netflix và chọn Menu biểu tượng menu, sau đó chọn Nội dung tải xuống của tôi.

 2. Tìm nội dung bạn muốn xem và chọn Phát nút phát .

  • Với các chương trình truyền hình, hãy chọn một chương trình, sau đó nhấn Phát nút phát cạnh tập bạn muốn xem.

Lưu ý:
Hồ sơ trẻ em có thể không xem được tất cả các chương trình truyền hình và phim do xếp hạng độ tuổi của chương trình hoặc phim.

Chương trình truyền hình và phim đã tải xuống có thể xem trên thiết bị được sử dụng để tải xuống và có thể xem từ bất kỳ hồ sơ nào trong tài khoản của bạn. Tệp tải xuống sẽ hết hạn sau một thời gian nhất định, và một số nội dung có giới hạn số lượt tải xuống mỗi năm. Sau khi xem xong, xóa tệp tải xuống khỏi thiết bị.