Không thể tải xuống chương trình truyền hình hoặc phim

Nếu bạn gặp sự cố khi tải chương trình truyền hình hoặc phim xuống từ ứng dụng Netflix, hãy chọn tùy chọn phù hợp nhất với sự cố của bạn để được trợ giúp.

Thông báo hoặc mã lỗi khi tải xuống

Để tìm một bài viết có các bước sửa lỗi, hãy tìm thông báo lỗi hoặc mã lỗi đó trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Có thể tải xuống một số bộ phim hoặc chương trình nhưng không thể tải xuống các bộ phim hoặc chương trình khác

Nếu bạn có thể tải một số bộ phim và chương trình truyền hình xuống nhưng không tải được những bộ phim và chương trình khác xuống, hoặc nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng Tải xuốngBiểu tượng Tải xuống bên cạnh phim hoặc chương trình bạn muốn xem ngoại tuyến, thì điều đó có nghĩa là không thể tải bộ phim hoặc chương trình đó xuống. Tìm hiểu lý do tại sao không thể tải một số bộ phim và chương trình xuống.

Không tìm thấy tùy chọn để tải xuống

Nếu bạn không tìm thấy tùy chọn tải xuống hoặc không nhìn thấy biểu tượng Tải xuốngBiểu tượng Tải xuống ở bất kỳ đâu trong Netflix trên thiết bị của mình:

Nếu thiết bị của bạn có thể tải xuống nhưng bạn vẫn gặp sự cố, thì có thể bạn gặp một vấn đề khác.

Để khắc phục sự cố, hãy làm theo các bước dành cho thiết bị của bạn.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

Cập nhật ứng dụng Netflix

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở trang Netflix trong Cửa hàng Play, sau đó nhấn vào Cập nhật.

Bạn cũng có thể cập nhật ứng dụng Netflix theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Play. Nếu bạn không thấy ứng dụng, có thể bạn cần xử lý sự cố với Cửa hàng Play.

 2. Trong thanh Tìm kiếm, gõ "Netflix."

 3. Trong danh sách, hãy nhấn vào ứng dụng Netflix. Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng Netflix, hãy làm theo các bước trong bài viết này.

 4. Nhấn vào Update (Cập nhật). Nếu bạn không thấy tùy chọn này, ứng dụng đã được cập nhật.

Cập nhật phiên bản hệ điều hành Android của bạn

 1. Mở ứng dụng Settings (Cài đặt).

 2. Nhấn vào System (Hệ thống) > System update (Cập nhật hệ thống).

 3. Kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật có sẵn.

 4. Dùng thử Netflix lần nữa.

Xóa dữ liệu ứng dụng Netflix

Thao tác đặt lại ứng dụng sẽ xóa tất cả video đã tải xuống và được lưu trên thiết bị của bạn cũng như đăng xuất bạn khỏi Netflix.
 1. Truy cập màn hình chính hoặc danh sách ứng dụng của thiết bị.

 2. Nhấn và giữ ứng dụng Netflix, sau đó nhấn App info (Thông tin ứng dụng).

 3. Nhấn vào Bộ nhớ & bộ nhớ đệm > Xóa bộ nhớ > OK.

 4. Dùng thử Netflix lần nữa.

Lưu ý:
Các bước để xóa dữ liệu của ứng dụng trên thiết bị của bạn có thể khác. Để được trợ giúp, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm với thiết bị hoặc liên hệ với công ty sản xuất.

Kích hoạt bộ nhớ tải xuống

 1. Trên màn hình chính Android, chọn Settings (Cài đặt).

 2. Chọn Apps (Ứng dụng) hoặc Apps Manager (Trình quản lý ứng dụng).

 3. Chọn Netflix.

 4. Chọn Permissions (Quyền).

 5. Chuyển Storage (Bộ nhớ) sang chế độ On (Bật).

 6. Dùng thử Netflix lần nữa.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

Cập nhật ứng dụng Netflix

 1. Truy cập màn hình chính, sau đó nhấn vào App Store.

 2. Nhấn vào Search (Tìm kiếm), sau đó nhập "Netflix".

 3. Tìm và nhấn vào Netflix trong danh sách, rồi nhấn vào Update (Cập nhật). Bạn có thể phải nhập mật khẩu cho ID Apple. Nếu bạn quên, hãy làm theo các bước hướng dẫn của Apple để đặt lại.

 4. Sau khi quy trình cập nhật hoàn tất, hãy dùng thử Netflix lần nữa.

Cập nhật phiên bản iOS

Làm theo các bước hướng dẫn của Apple để cập nhật thiết bị của bạn lên phiên bản mới nhất, sau đó dùng thử Netflix lần nữa.

Cài đặt lại ứng dụng Netflix

Thao tác gỡ cài đặt ứng dụng sẽ xóa tất cả video đã tải xuống và được lưu trên thiết bị của bạn cũng như đăng xuất bạn khỏi Netflix.
 1. Truy cập màn hình chính, sau đó nhấn và giữ ứng dụng Netflix.

 2. Nhấn vào Remove app (Gỡ bỏ ứng dụng) > Delete app (Xóa ứng dụng) > Delete (Xóa).

 3. Mở App Store tìm kiếm "Netflix."

 4. Nhấn vào Netflix, sau đó nhấn vào biểu tượng đám mây để tải ứng dụng. Bạn có thể phải nhập mật khẩu cho ID Apple. Nếu bạn quên, hãy làm theo các bước hướng dẫn của Apple để đặt lại.

 5. Sau khi đã cài đặt ứng dụng, hãy dùng thử Netflix lần nữa.

Lưu ý:
Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng Netflix sau khi xóa, hãy làm theo các bước hướng dẫn của Apple để tải lại ứng dụng xuống từ App Store.

Máy tính

Máy tính Windows 10 hoặc 11 đang sử dụng ứng dụng Netflix từ Cửa hàng Microsoft sẽ hỗ trợ tải xuống.

Máy tính Mac hoặc trình duyệt web, chẳng hạn như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Safari, không hỗ trợ tải xuống.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Netflix trên máy tính Windows 10 hoặc 11, hãy làm theo các bước sau để xử lý sự cố.

Cập nhật Windows

 1. Trên bàn phím, nhấn phím Windows.

 2. Chọn Settings (Cài đặt) .

 3. Chọn Update & security (Cập nhật & bảo mật).

 4. Windows sẽ kiểm tra xem có bản cập nhật nào không. Nếu không có, chọn Check for updates (Kiểm tra bản cập nhật).

 5. Khi đã cài đặt bản cập nhật xong, khởi động lại máy tính và dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu không có bản cập nhật hoặc việc cập nhật không khắc phục được sự cố, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Kiểm tra phiên bản Windows

Máy tính Windows 10 cần chạy Windows phiên bản 1607 trở lên. Để kiểm tra phiên bản máy tính của bạn, hãy làm như sau:

 1. Nhấn Phím Windows trên bàn phím.

 2. Nhập "About your PC," sau đó nhấp vào About your PC (Thông tin về máy tính cá nhân của bạn).

 3. Trong mục Windows specifications (thông số Windows), kiểm tra số Version (Phiên bản).

Nếu số hiệu phiên bản thấp hơn 1607 và không có bản cập nhật Windows nào, bạn cần liên hệ với nhà sản xuất máy tính của mình hoặc bộ phận hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp cập nhật máy tính của bạn lên phiên bản được hỗ trợ.

Bài viết liên quan