Netflix cho biết “Bạn đã tải xuống quá nhiều thiết bị."

Bạn có thể nhận được mã lỗi 10016-23000 hoặc NQL.23000 đi kèm thông báo sau:

Bạn đã tải xuống quá nhiều thiết bị.
Vui lòng xóa tệp tải xuống khỏi một thiết bị khác hoặc truy cập trang netflix.com/changeplan để tìm hiểu về các gói dịch vụ.

Lỗi này xuất hiện trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone, hoặc iPad có nghĩa là bạn đã đạt đến số lượng thiết bị tải xuống tối đa mà gói dịch vụ Netflix của bạn cho phép. Để xem giới hạn hiện tại, hãy truy cập trang Quản lý thiết bị tải xuống.

Để khắc phục sự cố, hãy làm theo một trong các phương án sau rồi thử tải xuống lại:

Xóa tất cả nội dung tải xuống khỏi một thiết bị khác trong tài khoản của bạn

Bạn có thể sử dụng thiết bị nhận được thông báo lỗi để xóa tất cả nội dung tải xuống khỏi một thiết bị khác trong tài khoản của mình.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, hãy nhấn vào Netflix của tôi nút netflix của tôi.

 3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Menu nút menu.

 4. Nhấn vào Tài khoản nút tài khoản.

 5. Trong mục Cài đặt, hãy nhấn vào Quản lý thiết bị tải xuống.

 6. Nhấn vào Xóa thiết bị để xóa tất cả các nội dung tải xuống khỏi thiết bị khác.

Ứng dụng Netflix cho Windows

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào Menu nút menu .

 3. Nhấp vào Cài đặtChi tiết tài khoảnQuản lý thiết bị tải xuống.

 4. Chọn Xóa thiết bị để xóa tất cả các nội dung tải xuống khỏi thiết bị khác.

Trình duyệt web

 1. Trên một trình duyệt, hãy truy cập trang Quản lý thiết bị tải xuống. Bạn có thể phải đăng nhập trước.

 2. Nhấp vào Xóa thiết bị để xóa tất cả các nội dung tải xuống khỏi thiết bị khác.

Xóa tất cả nội dung tải xuống ngay trên một thiết bị

Bạn có thể xóa tất cả nội dung tải xuống ngay trên thiết bị bằng ứng dụng Netflix.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, hãy nhấn vào Netflix của tôi nút netflix của tôi.

 3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Menu nút menu.

 4. Nhấn vào Cài đặt ứng dụng nút cài đặt ứng dụng.

 5. Trong mục Tệp tải xuống, hãy chọn Xóa tất cả các tệp tải xuống nút biểu tượng thùng rác.

 6. Trên màn hình xác nhận, hãy nhấn Xóa.

Ứng dụng Netflix cho Windows

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào Menu nút Xem thêm.

 3. Nhấp vào Cài đặt.

 4. Trong mục Tệp tải xuống, hãy nhấp vào Xóa tất cả các tệp tải xuống nút biểu tượng thùng rác.

 5. Nhấp vào OK để xác nhận.

Nếu cần tiếp tục thực hiện các bước này để khắc phục sự cố, bạn có thể cần đăng xuất khỏi tài khoản trên một thiết bị tải xuống hoặc thay đổi gói dịch vụ Netflix của bạn thành một gói cho phép tải xuống nhiều thiết bị hơn.

Bài viết liên quan