Không tìm thấy ứng dụng Netflix

Bạn có thể tải xuống và cài đặt ứng dụng Netflix từ cửa hàng ứng dụng trên hầu hết thiết bị, và ứng dụng này thường được cài đặt sẵn trên TV và thiết bị phát trực tuyến cho TV đời mới.

Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng Netflix trên thiết bị của mình hoặc ứng dụng không có trong danh sách ứng dụng hoặc cửa hàng ứng dụng, hãy làm theo các bước dưới đây cho thiết bị của bạn.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

Ứng dụng Netflix chỉ khả dụng trong Cửa hàng Google Play đối với các thiết bị chạy hệ điều hành Android phiên bản 5 trở lên.

Tắt hoặc thay đổi cài đặt tính năng kiểm soát của cha mẹ

Ứng dụng Netflix có thể bị ẩn bởi cài đặt tính năng kiểm soát của cha mẹ của Cửa hàng Play.

Để thay đổi cài đặt này:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Play.

 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào biểu tượng Hồ sơ của bạn.

 3. Nhấn Settings (Cài đặt) > Family (Gia đình) > Parental controls (Tính năng kiểm soát của cha mẹ).

  • Nếu tính năng kiểm soát của cha mẹ đang bật, hãy nhấn vào nút chuyển rồi nhập mã PIN để tắt đi.

   Lưu ý:
   Bạn có thể bật lại các cài đặt này sau khi cài đặt Netflix. Để tìm hiểu thêm hoặc đặt lại mã PIN, hãy truy cập trang hỗ trợ của Google dành cho tính năng kiểm soát của cha mẹ trên Google Play.
  • Nếu tính năng kiểm soát của cha mẹ đã tắt, hãy tiếp tục các bước sau.

 4. Thử tìm ứng dụng Netflix lần nữa.

Xóa bộ nhớ đệm của Cửa hàng Play

 1. Mở ứng dụng Settings (Cài đặt).

 2. Nhấn vào Apps & notifications (Ứng dụng & thông báo).

 3. Nhấn vào See all apps (Xem tất cả ứng dụng), sau đó cuộn xuống và chọn Play Store (Cửa hàng Play).

 4. Nhấn vào Storage & cache (Lưu trữ & bộ nhớ đệm).

 5. Nhấn vào Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm), sau đó nhấn vào Clear storage (Xóa bộ nhớ).

 6. Thử tìm ứng dụng Netflix lần nữa.

Kiểm tra trạng thái chứng nhận Play Protect trên Android của bạn

Ứng dụng Netflix có thể không xuất hiện nếu thiết bị của bạn không được chứng nhận Play Protect.

Để kiểm tra trạng thái chứng nhận Play Protect trên thiết bị của bạn:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Play.

 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.

 3. Nhấn Settings (Cài đặt) > About (Giới thiệu).

 4. Trong mục Play Protect certification (Chứng nhận Play Protect), hãy kiểm tra trạng thái chứng nhận thiết bị của bạn.

Nếu bạn thấy Device is certified (Thiết bị đã được chứng nhận), vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Nếu thiết bị của bạn không được chứng nhận, bạn cần sử dụng một thiết bị được hỗ trợ để xem Netflix. Bạn nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để yêu cầu một thiết bị được chứng nhận Play Protect. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang hỗ trợ về chứng nhận Play Protect của Google.

TV hoặc thiết bị phát trực tuyến cho TV

Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng Netflix trên TV hoặc thiết bị kết nối với TV, thì có thể thiết bị của bạn cần cập nhật phần mềm. Trên hầu hết thiết bị, bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật và cài đặt chúng từ menu settings (cài đặt) hoặc system (hệ thống). Để biết các bước cập nhật thiết bị của bạn, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm với thiết bị hoặc yêu cầu nhà sản xuất trợ giúp.

Nếu không có bản cập nhật nào hoặc thiết bị của bạn đã sử dụng phiên bản mới nhất, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để được trợ giúp về:

 • Kiểm tra xem ứng dụng Netflix có hoạt động được trên thiết bị của bạn không.

 • Tìm hoặc cài đặt ứng dụng Netflix.

Nếu nhà sản xuất cho biết ứng dụng Netflix không hoạt động trên thiết bị của bạn, bạn cần sử dụng một thiết bị được hỗ trợ khác.

Hộp cáp truyền hình

Để tìm hiểu cách tìm hoặc mở Netflix, hãy:

 1. Tìm kiếm tên nhà cung cấp của bạn trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

 2. Tìm và mở bài viết "Cách sử dụng Netflix" cho hộp cáp truyền hình của bạn.

 3. Làm theo các bước trong phần Thiết lập Netflix.

Nếu các bước này không hiệu quả hoặc không có bài viết nào về thiết bị của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp để kiểm tra xem thiết bị của bạn có sử dụng được ứng dụng Netflix hay không.

iPhone hoặc iPad

Kiểm tra phiên bản iOS

Để tải ứng dụng Netflix xuống, iPhone hoặc iPad của bạn phải được cài đặt iOS/iPadOS phiên bản 16 trở lên.

Để kiểm tra phiên bản:

 1. Vào Settings (Cài đặt).

 2. Cuộn xuống và chọn General (Cài đặt chung).

 3. Chọn About (Giới thiệu).

 4. Số phiên bản sẽ được liệt kê bên cạnh Version (Phiên bản).

Nếu phiên bản OS của bạn cũ hơn 16 và trước đây bạn đã từng tải ứng dụng Netflix xuống, hãy tham khảo trang hỗ trợ của Apple để được hướng dẫn tải lại ứng dụng Netflix xuống.

Nếu phiên bản OS của bạn cũ hơn 16 và trước đây bạn chưa từng tải ứng dụng Netflix xuống, bạn cần sử dụng một thiết bị khác để xem Netflix.

Nếu bạn đang dùng iOS 16 trở lên, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Kiểm tra phần cài đặt tính năng kiểm soát của cha mẹ

Nếu bạn thiết lập Thời gian sử dụng để hạn chế các ứng dụng có xếp hạng cụ thể, thì tính năng đó có thể khiến ứng dụng Netflix không hiển thị ngay cả khi đã được cài đặt. Cách kiểm tra cài đặt:

Lưu ý:
Nếu Thời gian sử dụng được thiết lập cho thiết bị của trẻ em, bạn cần nhập Mật mã thời gian sử dụng trong các bước này.
 1. Chuyển đến Cài đặt và nhấn Thời gian sử dụng.

 2. Nhấn vào Giới hạn nội dung & quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Giới hạn nội dung,

 3. Nhấn vào Ứng dụng. Nếu Không cho phép, 4+ hoặc 9+ được chọn, ứng dụng Netflix sẽ không hiển thị.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập mục cài đặt quyền riêng tư với giới hạn nội dung và quyền riêng tư trên trang hỗ trợ của Apple.

Máy tính Windows

Nếu không tìm thấy ứng dụng Netflix trong Microsoft Store, hãy làm theo các bước hướng dẫn của Microsoft để khắc phục sự cố khi tìm hoặc cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store.

Hoặc để xem Netflix mà không cài đặt ứng dụng, hãy sử dụng một trình duyệt web được hỗ trợ và truy cập vào trang netflix.com.

Máy tính Mac

Đối với iPhone, iPad và Apple TV, ứng dụng Netflix chỉ có trên App Store.

Để xem Netflix trên máy tính Mac, hãy truy cập trang www.netflix.com bằng một trình duyệt web được hỗ trợ.

Chromebook

Ứng dụng Netflix chỉ khả dụng trên Chromebook có thể cài đặt ứng dụng Android từ Cửa hàng Google Play. Để được trợ giúp, hãy làm theo các bước hướng dẫn của Google để tải Cửa hàng Play trên Chromebook.

Nếu Chromebook của bạn hỗ trợ các ứng dụng Android và bạn vẫn không tìm thấy ứng dụng Netflix trong Cửa hàng Play, hãy làm theo các bước sau:

Cập nhật Chromebook

Làm theo các bước của Google để cập nhật hệ điều hành Chromebook của bạn, sau đó thử dùng Netflix lần nữa.

Thay đổi cài đặt tính năng kiểm soát của cha mẹ trong Cửa hàng Play

Bạn có thể cần phải cập nhật cài đặt kiểm soát của cha mẹ nếu họ đang ẩn ứng dụng Netflix.

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Play.

 2. Ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng Hồ sơ.

 3. Nhấp vào Settings (Cài đặt) > Family (Gia đình) > Parental controls (Tính năng kiểm soát của cha mẹ).

  • Nếu tính năng kiểm soát của cha mẹ đang bật, nhấp vào nút chuyển và nhập mã PIN để tắt đi.

   Lưu ý:
   Bạn có thể bật lại các cài đặt này sau khi cài đặt Netflix. Để tìm hiểu thêm hoặc đặt lại mã PIN, hãy truy cập trang hỗ trợ của Google dành cho tính năng kiểm soát của cha mẹ trên Google Play.
  • Nếu tính năng kiểm soát của cha mẹ đã tắt, hãy tiếp tục các bước sau.

 4. Thử tìm ứng dụng Netflix lần nữa.

Apple TV

Nếu Netflix đã được cài đặt nhưng bạn không tìm thấy, ứng dụng này có thể bị ẩn hoặc nằm trong một thư mục ứng dụng. Để khắc phục sự cố, hãy làm theo các bước hướng dẫn của Apple để thay đổi cách các ứng dụng xuất hiện trên Màn hình chính của Apple TV.

Kính thực tế ảo Meta Quest

Netflix chỉ được hỗ trợ trên các kính thực tế ảo Meta Quest VR sử dụng trình duyệt Meta Quest .

Tìm hiểu cách xem Netflix bằng trình duyệt Meta Quest.

Bài viết liên quan