Tôi có thể sử dụng những thiết bị nào để phát trực tuyến Netflix?

Bạn có thể phát trực tuyến Netflix từ bất cứ thiết bị nào có kết nối Internet và có ứng dụng Netflix. Thiết bị tương thích với Netflix bao gồm cả thiết bị phát đa phương tiện trực tuyến, TV thông minh, máy chơi game, hộp giải mã tín hiệu truyền hình, đầu phát Blu-ray, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính và máy tính xách tay.

Bài viết liên quan