Cách sử dụng Netflix trên Xbox

Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về các tính năng của Netflix và cách thiết lập cũng như đăng xuất khỏi tài khoản. Nếu bạn không biết thiết bị của mình có hỗ trợ Netflix không, hãy làm theo các bước trong mục "Thiết lập Netflix".

Tính năng của Netflix
Thiết lập Netflix
Đăng xuất khỏi Netflix
Netflix ở chế độ Ultra HD
Netflix ở chế độ HDR

Netflix cũng đã có mặt trên tất cả các máy chơi game Xbox. Tính năng phát trực tuyến Netflix trên Xbox gồm có:

Xbox 360

Điều hướng
Cuộn để duyệt tìm các thể loại. Nhấn Y để tìm kiếm một video cụ thể. Nếu bạn có Xbox Kinect trong Xbox 360, hãy nói "Xbox" để xem danh sách các khẩu lệnh.

Độ phân giải
Phát phim trực tuyến với độ phân giải lên đến 720p. Các video có ký hiệu HD sẽ phát trực tuyến ở độ nét cao nếu kết nối Internet của bạn hỗ trợ 5 Mbps trở lên.

Phụ đề và lồng tiếng
Bắt đầu phát lại, sau đó chọn biểu tượng Âm thanh và phụ đề để bật phụ đề nếu phim hay chương trình đó có âm thanh hoặc phụ đề. Với một số video, bạn chỉ có thể phát lại ở chế độ âm thanh vòm Dolby Digital Plus 5.1 từ màn hình này nếu tốc độ kết nối Internet là từ 5 Mpbs trở lên.

Xbox One, Xbox One S và Xbox One X

Khu vực được hỗ trợ
Netflix đã có mặt trên Xbox One ở mọi khu vực có cả dịch vụ Netflix và Xbox Live.

Điều hướng
Cuộn lên và xuống để duyệt tìm các thể loại được tuyển chọn riêng cho bạn. Nếu bạn có Xbox Kinect trong Xbox Once, hãy nói "Xbox" để xem danh sách các khẩu lệnh.

 • Tìm kiếm: Thao tác nhấn phím Y trên tay cầm điều khiển Xbox One từ trong ứng dụng Netflix sẽ đưa bạn đến trang tìm kiếm.

 • Hồ sơ, Mục Trẻ em, Đăng xuất: Thao tác nhấn phím B trong ứng dụng Netflix sẽ đưa bạn đến Menu Netflix, cho phép bạn thay đổi hồ sơ, chuyển đổi sang mục Trẻ em hoặc đến trang cài đặt để đăng xuất khỏi tài khoản Netflix.

Độ phân giải
Phát phim trực tuyến với độ phân giải lên đến 1080p trên Xbox One. Các video có ký hiệu HD sẽ phát trực tuyến ở độ nét cao nếu kết nối Internet của bạn hỗ trợ 5 Mbps trở lên.

Phát phim trực tuyến ở độ nét lên đến 4K Ultra HD trên Xbox One S và Xbox One X. Các video có ký hiệu Ultra HD sẽ phát trực tuyến ở độ nét siêu cao nếu kết nối Internet của bạn hỗ trợ 15 Mbps trở lên.

Phụ đề và lồng tiếng
Bắt đầu phát một bộ phim hoặc chương trình truyền hình và chọn biểu tượng Âm thanh và phụ đề để bật phụ đề nếu có. Một số video cũng có thể phát ở chế độ Âm thanh vòm Dolby Digital Plus 5.1 từ màn hình này nếu tốc độ kết nối Internet là 5 Mbps trở lên.


Bạn cũng có thể phát trực tuyến một số video nhất định với âm thanh Dolby Atmos ở một số thiết bị, trong đó có các kiểu máy dưới đây. Để biết thêm thông tin về Dolby Atmos, hãy truy cập bài viết của chúng tôi về sử dụng Dolby Atmos trên Netflix.

Xbox Series X và Xbox Series S

Khu vực được hỗ trợ
Netflix đã có mặt trên Xbox Series X/S ở mọi khu vực có cả dịch vụ Netflix và Xbox Live.

Điều hướng
Cuộn lên và xuống để duyệt tìm các thể loại được tuyển chọn riêng cho bạn.

 • Tìm kiếm: Thao tác nhấn phím Y trên tay cầm điều khiển Xbox Series X/S từ trong ứng dụng Netflix sẽ đưa bạn đến trang tìm kiếm.

 • Hồ sơ, Trẻ em, Đăng xuất: Thao tác nhấn phím B trong ứng dụng Netflix sẽ đưa bạn đến Menu Netflix, cho phép bạn thay đổi hồ sơ, chuyển đổi sang mục Trẻ em hoặc đến trang cài đặt để đăng xuất khỏi tài khoản Netflix.

Độ phân giải
Phát phim trực tuyến với độ phân giải lên đến 4K. Các video có ký hiệu Ultra HD sẽ phát trực tuyến ở độ nét siêu cao nếu kết nối Internet của bạn hỗ trợ 15 Mbps trở lên.

Phụ đề và lồng tiếng
Bắt đầu phát một bộ phim hoặc chương trình truyền hình và chọn biểu tượng Âm thanh và phụ đề để bật phụ đề nếu có. Một số video cũng có thể phát ở chế độ Âm thanh vòm Dolby Digital Plus 5.1 từ màn hình này nếu tốc độ kết nối Internet là 5 Mbps trở lên.

Bạn cũng có thể phát trực tuyến một số video nhất định với âm thanh Dolby Atmos ở một số thiết bị, trong đó có các kiểu máy dưới đây. Để biết thêm thông tin về Dolby Atmos, hãy truy cập bài viết của chúng tôi về cách sử dụng Dolby Atmos trên Netflix.

Để kết nối Xbox với tài khoản Netflix, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Xbox LIVE của mình, sau đó làm theo các bước dưới đây cho thiết bị. Truy cập trang hỗ trợ của Microsoft nếu bạn cần trợ giúp kết nối với tài khoản Xbox LIVE.

Xbox 360

Tải xuống ứng dụng Netflix

Trước khi bắt đầu thực hiện các bước dưới đây, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Xbox Live của mình. Nếu bạn cần thêm bất cứ trợ giúp nào để làm điều này, vui lòng truy cập trang hỗ trợ của Microsoft.

 1. Trên Bảng điều khiển Xbox 360, điều hướng sang Apps (Ứng dụng).

 2. Chọn ô Netflix để bắt đầu tải ứng dụng xuống.

Khi tải xuống hoàn tất, hãy tiếp tục thực hiện các bước dưới đây.

Đăng nhập vào Netflix

 1. Từ Bảng điều khiển Xbox 360, điều hướng đến phần Apps (Ứng dụng), sau đó chọn ô Netflix.

 2. Chọn Đăng nhập.

  • Nếu bạn không thấy phần Đăng nhập, hãy chọn trên màn hình Bạn có phải là thành viên của Netflix không ?

  • Nếu bạn chưa phải là thành viên, hãy thiết lập tư cách thành viên.

 3. Nhập địa chỉ email Netflix và mật khẩu của bạn.

 4. Chọn Đăng nhập.

Lúc này, thiết bị đã được kết nối với tài khoản Netflix của bạn.

Xbox One, Xbox One S và Xbox One X

Tải xuống ứng dụng Netflix

Xin lưu ý, Netflix chỉ có mặt trên Xbox One ở những khu vực đã có cả dịch vụ Netflix và Xbox Live.

 1. Bắt đầu từ màn hình Home (Trang chủ) trên Xbox One.

 2. Cuộn sang phải để truy cập Store (Cửa hàng).

 3. Trong phần Apps (Ứng dụng), chọn Netflix.

  Lưu ý:
  Nếu bạn không thấy Netflix, chọn Search all apps (Tìm kiếm tất cả các ứng dụng) để tìm kiếm Netflix.
 4. Chọn Install (Cài đặt).

 5. Khi ứng dụng đã tải xuống xong, chọn Launch (Chạy) để đăng nhập vào Netflix.

Khi tải xuống hoàn tất, hãy tiếp tục thực hiện các bước dưới đây.

Đăng nhập vào Netflix

 1. Chọn Netflix trên Màn hình chính.

 2. Chọn Đăng nhập thành viên.

 3. Nhập địa chỉ email Netflix và mật khẩu của bạn.

 4. Chọn Sign In (Đăng nhập).

Lúc này, thiết bị đã được kết nối với tài khoản Netflix của bạn.

Xbox Series X và Xbox Series S

Tải xuống ứng dụng Netflix

Xin lưu ý, Netflix chỉ có mặt trên Xbox Series X/S ở những khu vực đã có cả dịch vụ Netflix và Xbox Live.

 1. Bắt đầu từ màn hình Home (Trang chủ) trên Xbox Series X/S.

 2. Cuộn sang phải để truy cập Store (Cửa hàng).

 3. Trong phần Ứng dụng, chọn Netflix.

  Lưu ý:
  Nếu bạn không thấy Netflix, chọn Search all apps (Tìm kiếm tất cả các ứng dụng) để tìm kiếm Netflix.
 4. Chọn Install (Cài đặt).

 5. Khi ứng dụng đã tải xuống xong, chọn Launch (Chạy) để đăng nhập vào Netflix.

Khi tải xuống hoàn tất, hãy tiếp tục thực hiện các bước dưới đây.

Đăng nhập vào Netflix

 1. Chọn Netflix trên Màn hình chính.

 2. Chọn Đăng nhập thành viên.

 3. Nhập địa chỉ email Netflix và mật khẩu của bạn.

 4. Chọn Đăng nhập.

Lúc này, thiết bị đã được kết nối với tài khoản Netflix của bạn.

Để đăng xuất khỏi tài khoản Netflix trên thiết bị, hãy làm theo các bước này.

Xbox 360

Tài khoản Netflix được liên kết với bất kỳ Xbox Gamertag nào đã từng sử dụng dịch vụ. Để liên kết Gamertag với một tài khoản Netflix khác:

 1. Truy cập màn hình chính của Netflix, sau đó chuyển sang trái để mở menu.

 2. Ở dưới cùng, hãy chọn Nhận trợ giúp > Đăng xuất > .

 3. Đăng nhập trở lại rồi dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu thiết bị của bạn xuất hiện màn hình lỗi:

 1. Chọn Tìm hiểu thêm.

 2. Chọn Đăng xuất hoặc Đặt lại.

 3. Đăng nhập trở lại rồi dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu bạn không tìm thấy Nhận trợ giúp hoặc Đăng xuất:

 1. Sử dụng điều khiển từ xa rồi nhấn các nút sau theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Trên menu xuất hiện, chọn Đăng xuất, Đặt lại hoặc Hủy kích hoạt.

Nếu muốn ngắt kết nối tài khoản Netflix khỏi các Gamertag liên kết với tư cách thành viên của mình, bạn có thể ngắt kết nối tất cả các thiết bị khỏi trang web Netflix.

Xbox One, Xbox One S và Xbox One X

 1. Truy cập màn hình chính của Netflix, sau đó chuyển sang trái để mở menu.

 2. Ở dưới cùng, hãy chọn Nhận trợ giúp > Đăng xuất > .

 3. Đăng nhập trở lại rồi dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu thiết bị của bạn xuất hiện màn hình lỗi:

 1. Chọn Tìm hiểu thêm.

 2. Chọn Đăng xuất hoặc Đặt lại.

 3. Đăng nhập trở lại rồi dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu bạn không tìm thấy Nhận trợ giúp hoặc Đăng xuất:

 1. Sử dụng điều khiển từ xa rồi nhấn các nút sau theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Trên menu xuất hiện, chọn Đăng xuất, Đặt lại hoặc Hủy kích hoạt.

Xbox Series X và Xbox Series S

 1. Truy cập màn hình chính của Netflix, sau đó chuyển sang trái để mở menu.

 2. Ở dưới cùng, hãy chọn Nhận trợ giúp > Đăng xuất > .

 3. Đăng nhập trở lại rồi dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu thiết bị của bạn xuất hiện màn hình lỗi:

 1. Chọn Tìm hiểu thêm.

 2. Chọn Đăng xuất hoặc Đặt lại.

 3. Đăng nhập trở lại rồi dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu bạn không tìm thấy Nhận trợ giúp hoặc Đăng xuất:

 1. Sử dụng điều khiển từ xa rồi nhấn các nút sau theo thứ tự: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Trên menu xuất hiện, chọn Đăng xuất, Đặt lại hoặc Hủy kích hoạt.

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ Ultra HD trên một máy chơi trò chơi Xbox nhất định. Để phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD, bạn sẽ cần:

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ Ultra HD trên những model Xbox sau:

 • Xbox One S

 • Xbox One X

 • Xbox Series S

 • Xbox Series X

Lưu ý:
Xác nhận xem cài đặt độ phân giải trên thiết bị của bạn có cho phép đầu ra 4K không để đảm bảo Xbox có thể phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD.

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ Dolby Vision và HDR trên một số máy chơi trò chơi Xbox nhất định Để phát trực tuyến ở chế độ Dolby Vision hoặc HDR, bạn sẽ cần:

 • Một gói dịch vụ Netflix hỗ trợ phát trực tuyến ở chế độ Ultra HD.

 • Một thiết bị phát trực tuyến hỗ trợ Dolby Vision hoặc HDR và Netflix.

 • Một TV thông minh hỗ trợ Dolby Vision hoặc HDR10, được kết nối với thiết bị của bạn qua cổng HDMI có hỗ trợ HDCP 2.2 hoặc mới hơn (thường là cổng HDMI 1).

 • Tốc độ kết nối Internet ổn định từ 15 megabit/giây hoặc trở lên.

 • Chất lượng phát trực tuyến được đặt ở chế độ Cao.

Bạn có thể xem Netflix ở chế độ Dolby Vision và HDR trên những model Xbox sau:

 • Xbox One S

 • Xbox One X

 • Xbox Series S

 • Xbox Series X

Bài viết liên quan