Không thể đăng nhập vào Netflix

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào tài khoản Netflix của mình, hãy chọn tùy chọn phù hợp nhất với vấn đề bạn gặp phải.

Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi khi đăng nhập

Nếu nhận được thông báo Mật khẩu không chính xác hoặc quên mật khẩu, bạn cần đổi mật khẩu của mình.

Nếu bạn nhận được một trong những thông báo lỗi sau, hãy truy cập bài viết phù hợp để được trợ giúp:

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khác hoặc nếu bạn nhận được mã lỗi, hãy tìm kiếm thông báo hoặc mã đó trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm một bài viết phù hợp.

Nếu bạn không thể đăng nhập trên bất kỳ thiết bị nào

Hãy thử đăng nhập vào tài khoản Netflix của bạn trên một thiết bị khác. Nếu không thể đăng nhập trên bất kỳ thiết bị nào, bạn có thể cần cập nhật tài khoản của mình. Những bài viết sau có thể giúp ích:

Nếu bạn có thể đăng nhập trên một thiết bị nhưng không đăng nhập được trên một thiết bị khác, hãy chuyển đến tùy chọn tiếp theo.

Nếu bạn có thể đăng nhập trên một thiết bị nhưng không đăng nhập được trên một thiết bị khác

Nếu bạn có thể đăng nhập trên một thiết bị nhưng không thể đăng nhập trên một thiết bị khác bằng cùng một email hoặc số điện thoại và mật khẩu, thì có thể có sự cố với thiết bị hoặc mạng của bạn.

Hãy làm theo các bước để xử lý sự cố.

TV hoặc thiết bị kết nối với TV

Các bước này sẽ khắc phục sự cố đăng nhập trên TV thông minh và các thiết bị kết nối với TV, bao gồm: thiết bị phát trực tuyến và trình phát đa phương tiện, hộp giải mã tín hiệu truyền hình, Apple TV và máy chơi game Xbox hoặc PlayStation.

Đăng nhập bằng điện thoại

 1. Trên TV của bạn, hãy mở Netflix và chọn Đăng nhập.

 2. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, mở ứng dụng camera và hướng vào màn hình TV để quét mã QR.

  Lưu ý:
  Nếu không thấy mã QR, bạn sẽ cần sử dụng điều khiển từ xa để đăng nhập.
 3. Nhấn vào liên kết xuất hiện. Nếu liên kết không xuất hiện, hãy mở một trình duyệt web và truy cập trang netflix.com/tv2.

 4. Làm theo hướng dẫn trên điện thoại hoặc máy tính bảng để đăng nhập vào tài khoản Netflix trên TV của bạn.

Đăng nhập bằng máy tính

 1. Trên TV của bạn, hãy mở Netflix và chọn Đăng nhập.

 2. TV của bạn sẽ hiển thị mã đăng nhập gồm 8 chữ số.

  Lưu ý:
  Nếu không thấy mã đăng nhập, bạn sẽ cần sử dụng điều khiển từ xa để đăng nhập.
 3. Trên máy tính, hãy mở trình duyệt web và truy cập trang netflix.com/tv2.

 4. Nhập mã đăng nhập hiển thị trên màn hình TV rồi nhấp vào Tiếp tục.

 5. Nếu được yêu cầu, hãy đăng nhập vào tài khoản Netflix rồi nhấp vào Bắt đầu xem.

 6. TV của bạn sẽ được đăng nhập vào tài khoản Netflix.

Kiểm tra email và mật khẩu của bạn

Đảm bảo rằng email hiển thị trên TV của bạn là chính xác. Nếu không, hãy nhấp vào Trước đó để quay lại và sửa email.

Nhập lại mật khẩu của bạn, lưu ý rằng mật khẩu Netflix có phân biệt chữ hoa chữ thường. Nhấp vào mũi tên trên màn hình để thay đổi giữa chữ hoa và chữ thường. Nhấp vào Hiện mật khẩu để xem mật khẩu của bạn và xác nhận rằng mật khẩu chính xác.

Khởi động lại thiết bị

 1. Ngắt nguồn của thiết bị.

 2. Nhấn nút nguồn trên thiết bị một lần rồi đợi 1 phút, hoặc ngắt nguồn trong 3 phút.

 3. Cắm điện trở lại cho thiết bị.

 4. Bật lại thiết bị và dùng thử Netflix lần nữa.

Đặt lại mật khẩu

Bạn có thể phải đặt lại mật khẩu. Truy cập Cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu để thực hiện việc này.

Khởi động lại mạng gia đình

 1. Tắt thiết bị của bạn, sau đó ngắt nguồn modem và bộ định tuyến.

 2. Sau 30 giây, cắm nguồn cho modem và bộ định tuyến của bạn.

 3. Đợi 1 phút, sau đó bật lại thiết bị.

 4. Dùng thử Netflix lần nữa.

Lưu ý:
Một số thiết bị, modem và bộ định tuyến có thể mất nhiều thời gian hơn để kết nối lại với Internet.

Khôi phục cài đặt kết nối mặc định

Nếu đã thay đổi cài đặt kết nối trên thiết bị của mình, bạn cần thay đổi chúng về cài đặt mặc định.

Các cài đặt này có thể bao gồm:

 • Cài đặt modem tùy chỉnh.

 • Mạng riêng ảo (VPN) hoặc cài đặt dịch vụ proxy.

 • Custom DNS settings (Cài đặt DNS tùy chỉnh).

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc thay đổi các cài đặt này, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

Sau khi bạn đặt lại các cài đặt này, hãy dùng thử Netflix lần nữa.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet

Nếu các bước này không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn để được trợ giúp khắc phục sự cố kết nối mạng.

ISP của bạn có thể:

 • Kiểm tra sự cố mất Internet trong khu vực của bạn.

 • Khắc phục các sự cố chung về bộ định tuyến hoặc modem và cài đặt mạng không chính xác.

 • Khởi động lại hoặc đặt lại kết nối mạng của bạn.

Khi trao đổi với ISP, hãy cho họ biết:

 • Sự cố chỉ xảy ra trên một thiết bị hay các thiết bị khác trên cùng một mạng.

 • Thiết bị của bạn kết nối qua Wi-Fi hay trực tiếp bằng cáp.

Trước khi trao đổi xong với ISP:

 • Truy cập trang fast.com trên một trình duyệt web để kiểm tra tốc độ Internet và kết nối trực tiếp với Netflix.

 • Thử phát lại Netflix để đảm bảo sự cố đã được khắc phục.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android

Kiểm tra email và mật khẩu của bạn

Lưu ý:
Mật khẩu Netflix có phân biệt chữ hoa chữ thường.
 1. Đảm bảo email của bạn chính xác và sửa mọi lỗi hoặc lỗi chính tả.

 2. Nhập mật khẩu rồi nhấn Hiển thị để đảm bảo mật khẩu chính xác.

 3. Nhấn Đăng nhập.

Nếu Netflix cho biết "Email không hợp lệ", hãy thử dùng số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập.

Nếu cách đó không hiệu quả, hãy chuyển sang các bước tiếp theo.

Cập nhật hoặc xóa mật khẩu đã lưu

Một số thiết bị sẽ lưu mật khẩu ứng dụng. Bạn có thể cần cập nhật hoặc xóa mật khẩu đã lưu cho Netflix để có thể đăng nhập.

Nếu bạn quản lý mật khẩu bằng Google:

 1. Chuyển đến Settings (Cài đặt) và tìm kiếm Password Manager (Trình quản lý mật khẩu).

 2. Trong phần Google Play services (Dịch vụ Google Play), hãy nhấn vào Password Manager (Trình quản lý mật khẩu).

 3. Trong danh sách, hãy tìm rồi nhấn vào Netflix. Bạn có thể cần nhập khóa màn hình của mình.

 4. Nhấn vào Delete (Xóa) để xóa, hoặc Edit (Chỉnh sửa) để cập nhật mật khẩu Netflix của bạn.

 5. Dùng thử Netflix lần nữa.

Nếu bạn sử dụng Samsung Pass:

 1. Truy cập Settings (Cài đặt) > Biometrics and security (Sinh trắc học và bảo mật)Samsung Pass. Bạn có thể cần nhập mật khẩu Samsung của mình.

 2. Trong mục IDs and passwords (ID và mật khẩu) nhấn vào Apps (Ứng dụng).

 3. Trong danh sách, tìm rồi nhấn vào Netflix,

 4. Nhấn vào Delete (Xóa), sau đó nhấn vào Delete (Xóa) một lần nữa để xác nhận.

Xóa dữ liệu ứng dụng Netflix

Thao tác đặt lại ứng dụng sẽ xóa tất cả video đã tải xuống và được lưu trên thiết bị của bạn cũng như đăng xuất bạn khỏi Netflix.
 1. Truy cập màn hình chính hoặc danh sách ứng dụng của thiết bị.

 2. Nhấn và giữ ứng dụng Netflix, sau đó nhấn App info (Thông tin ứng dụng).

 3. Nhấn vào Bộ nhớ & bộ nhớ đệm > Xóa bộ nhớ > OK.

 4. Dùng thử Netflix lần nữa.

Lưu ý:
Các bước để xóa dữ liệu của ứng dụng trên thiết bị của bạn có thể khác. Để được trợ giúp, hãy xem sách hướng dẫn đi kèm với thiết bị hoặc liên hệ với công ty sản xuất.

Đặt lại mật khẩu

Bạn có thể phải đặt lại mật khẩu. Truy cập Cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu để thực hiện việc này.

iPhone, iPad hoặc iPod touch

Kiểm tra email và mật khẩu của bạn

Lưu ý:
Mật khẩu Netflix có phân biệt chữ hoa chữ thường.
 1. Đảm bảo email của bạn chính xác và sửa mọi lỗi hoặc lỗi chính tả.

 2. Nhập mật khẩu rồi nhấn Hiển thị để đảm bảo mật khẩu chính xác.

 3. Nhấn Đăng nhập.

Nếu Netflix cho biết "Email không hợp lệ", hãy thử dùng số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập.

Nếu cách đó không hiệu quả, hãy chuyển sang các bước tiếp theo.

Khởi động lại iPhone hoặc iPad

 1. Nhấn và giữ đồng thời nút bên và một trong các nút âm lượng cho đến khi các thanh trượt xuất hiện. Kéo thanh trượt trên cùng để tắt thiết bị hoàn toàn.

  • Nếu thanh trượt không xuất hiện, nhấn và giữ nút Sleep/Wake (Ngủ/Thức) cho đến khi thanh trượt màu đỏ xuất hiện, sau đó kéo thanh trượt.

 2. Sau 10 giây, nhấn nút Sleep/Wake (Ngủ/Thức).

 3. Sau khi đã bật thiết bị, hãy dùng thử Netflix lần nữa.

Cập nhật hoặc xóa mật khẩu đã lưu

Nếu sử dụng iCloud Keychain để lưu mật khẩu, bạn có thể cần cập nhật hoặc xóa mật khẩu Netflix của mình rồi thử lại. Truy cập trang Hỗ trợ của Apple để biết các bước cập nhật hoặc xóa mật khẩu đã lưu.

Đặt lại mật khẩu

Bạn có thể phải đặt lại mật khẩu. Truy cập Cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu để thực hiện việc này.

Máy tính hoặc trình duyệt web

Kiểm tra email và mật khẩu của bạn

Lưu ý:
Mật khẩu Netflix có phân biệt chữ hoa chữ thường.
 1. Đảm bảo email của bạn chính xác và sửa mọi lỗi hoặc lỗi chính tả.

 2. Nhập mật khẩu rồi nhấn Hiển thị để đảm bảo mật khẩu chính xác.

 3. Nhấn Đăng nhập.

Nếu Netflix cho biết "Email không hợp lệ", hãy thử dùng số điện thoại và mật khẩu để đăng nhập.

Nếu cách đó không hiệu quả, hãy chuyển sang các bước tiếp theo.

Xóa cookie của Netflix

 1. Vào netflix.com/clearcookies. Thao tác này sẽ đăng xuất cho bạn khỏi tài khoản.

 2. Chọn Sign In (Đăng nhập) và nhập email và mật khẩu Netflix của bạn.

 3. Dùng thử Netflix lần nữa.

Đặt lại mật khẩu

Bạn có thể phải đặt lại mật khẩu. Truy cập Cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu để thực hiện việc này.

Cập nhật trình duyệt web

Truy cập Trình duyệt hỗ trợ Netflix để cập nhật trình duyệt web hoặc tải trình duyệt khác.

Cho phép cookie trong trình duyệt

Chrome
 1. Ở góc trên bên phải của Chrome, hãy nhấp vào MenuBiểu tượng menu Chrome, sau đó nhấp vào Settings (Cài đặt).

 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Privacy and security(Quyền riêng tư và bảo mật).

 3. Nhấp vào Third-party cookies (Cookie của bên thứ ba).

 4. Đảm bảo bạn đã bật chế độ cài đặt Allow third-party cookies (Cho phép cookie của bên thứ ba).

 5. Dùng thử Netflix lần nữa.

Microsoft Edge
 1. Tại góc trên bên phải trình duyệt, nhấp vào Settings and more (Cài đặt và tùy chọn khác) cài đặt và tùy chọn khác.

 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 3. Nhấp vào Cookies and site permissions (Cookie và quyền truy cập trang).

 4. Nhấp vào Manage and delete cookies and site data (Quản lý và xóa tất cả cookie và dữ liệu trang).

 5. Đảm bảo đã bật tùy chọn Allow sites to save and read cookie data (recommended) (Cho phép trang web lưu và đọc dữ liệu cookie (đề xuất)).

Firefox

 1. Ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào Menu nút menu, sau đó nhấp vào Settings (Cài đặt).

 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Privacy & Security (Quyền riêng tư và bảo mật).

 3. Cuộn xuống History (Lịch sử). Cạnh Firefox will (Firefox sẽ), nhấp vào menu thả xuống.

 4. Chọn Remember history (Ghi nhớ lịch sử), rồi nhấp vào Restart Firefox now (Khởi động lại Firefox ngay).

 5. Dùng thử Netflix lần nữa.

Opera
 1. Chọn Menu ở góc trên bên trái của trình duyệt.

 2. Chọn Settings (Cài đặt).

 3. Cuộn xuống cho đến khi bạn nhìn thấy Cookies (Cookie).

 4. Đảm bảo bạn đã chọn tùy chọn Allow local data to be set (recommended) (Cho phép thiết lập dữ liệu cục bộ (đề xuất).

 5. Đóng tab Settings (Cài đặt) để lưu cài đặt mới.

 6. Dùng thử Netflix lần nữa.

Safari

 1. Ở góc trên bên trái, nhấp vào Safari.

 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt), sau đó nhấp vào Advanced (Nâng cao).

 3. Hãy đảm bảo đã bỏ chọn Block all cookies (Chặn tất cả cookie).

 4. Đóng cửa sổ rồi thử dùng Netflix lần nữa.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Netflix dành cho Windows, hãy làm theo các bước dành cho máy tính của bạn.

Đặt lại ứng dụng Netflix cho Windows 10

Lưu ý:
Các bước này có thể xóa bất kỳ tệp tải xuống nào đã lưu trên thiết bị.
 1. Nhấp vào menu Start (Bắt đầu), sau đó nhấp vào nút Settings nút cài đặt (Cài đặt).

 2. Nhấp vào Apps (Ứng dụng).

 3. Trong mục Apps & features (Ứng dụng và tính năng), cuộn xuống và nhấp vào Netflix > Advanced options (Tùy chọn nâng cao).

 4. Trong mục Reset (Đặt lại), nhấp vào nút Reset (Đặt lại).

 5. Dùng thử Netflix lần nữa.

Đặt lại ứng dụng Netflix cho Windows 11

Lưu ý:
Các bước này có thể xóa bất kỳ tệp tải xuống nào đã lưu trên thiết bị.
 1. Nhấp vào menu Start (Bắt đầu), sau đó nhấp vào nút Settings nút cài đặt (Cài đặt).

 2. Nhấp vào Apps (Ứng dụng).

 3. Trong mục Apps & features (Ứng dụng và tính năng), cuộn xuống và nhấp vào Netflix > Advanced options (Tùy chọn nâng cao).

 4. Trong mục Reset (Đặt lại), nhấp vào nút Reset (Đặt lại).

 5. Dùng thử Netflix lần nữa.

Thao tác đặt lại ứng dụng sẽ đăng xuất bạn khỏi Netflix.
 1. Nhấp vào menu Start (Bắt đầu), sau đó nhấp vào Settings (Cài đặt) nút cài đặt.

 2. Từ bên trái, nhấp vào Apps (Ứng dụng) > Installed apps (Ứng dụng đã cài đặt).

 3. Cuộn xuống dưới cho đến khi bạn tìm thấy ứng dụng Netflix.

 4. Bên cạnh ứng dụng Netflix, nhấp vào Menu nút menu, sau đó nhấp vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao).

 5. Trong mục Reset (Đặt lại), nhấp vào nút Reset (Đặt lại).

 6. Dùng thử Netflix lần nữa

Bài viết liên quan