Netflix yêu cầu bạn đăng ký khi đăng nhập

Nếu Netflix yêu cầu bạn đăng ký hoặc tạo tài khoản mới khi bạn thử đăng nhập, hãy chọn kịch bản liên quan bên dưới và làm theo các bước để giải quyết vấn đề.

Thông báo lỗi hiển thị 'Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm thấy tài khoản có địa chỉ email này'

Nếu bạn thấy lỗi này khi cố gắng đăng nhập với một tài khoản hiện có:

Rất tiếc, chúng tôi không thể tìm được tài khoản nào có địa chỉ email này. Vui lòng thử lại hoặc tạo tài khoản mới.

Làm theo các bước sau:

 1. Truy cập netflix.com/loginhelp.

 2. Chọn Tôi không nhớ email hoặc số điện thoại của mình và điền vào biểu mẫu.

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này, thì khu vực của bạn chưa chấp nhận việc khôi phục bằng thông tin thanh toán.

 3. Chọn Tìm tài khoản.

Nếu bạn bị tính phí qua một công ty khác hoặc được tải Netflix qua một gói dịch vụ khác, hãy tìm tên của nhà cung cấp dịch vụ trong Trung tâm trợ giúp. Tìm bài viết liên quan về việc thanh toán và chuyển đến phần "Tôi gặp lỗi khi đăng nhập vào Netflix".

Nếu vẫn không thể đăng nhập, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các bước tạo tài khoản mới hiển thị khi đăng nhập

Nếu bạn thấy các bước đăng ký tài khoản mới khi cố gắng đăng nhập Netflix, hãy làm theo các bước dưới đây để quay lại trang Đăng nhập.

Trình duyệt (web hoặc di động)

 1. Truy cập netflix.com/logout và chọn Đăng xuất.

 2. Sau khi bạn đã đăng xuất, hãy chọn Đăng nhập.

 3. Nhập email Netflix và mật khẩu của bạn.

Smart TV hoặc hộp giải mã tín hiệu số

Nếu màn hình hiển thị nút Quay lại

 1. Chọn Quay lại cho đến khi bạn thấy tùy chọn đăng nhập.

 2. Chọn Đăng nhập.

 3. Nhập email Netflix và mật khẩu của bạn.

Nếu màn hình không hiển thị nút Quay lại

 1. Từ trong ứng dụng Netflix, sử dụng mũi tên trên điều khiển từ xa và bấm các phím mũi tên theo thứ tự sau:

  • Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.

 2. Chọn Đăng xuất.

 3. Sau khi bạn đã đăng xuất, hãy chọn Đăng nhập.

 4. Nhập email Netflix và mật khẩu của bạn.

Nếu bạn vẫn bị nhắc tạo tài khoản mới sau khi đăng nhập

Nếu bạn thấy các bước tạo tài khoản mới sau khi nhập email và mật khẩu của mình, thì tài khoản của bạn thuộc một địa chỉ email khác hoặc không còn hoạt động.

 • Nếu tháng trước bạn bị tính phí sử dụng Netflix, điều đó có nghĩa tài khoản của bạn vẫn đang hoạt động. Vui lòng thử đăng nhập bằng một địa chỉ email khác mà bạn có thể đã sử dụng.

 • Nếu tháng trước bạn không bị tính phí sử dụng Netflix, tài khoản của bạn có thể không còn hoạt động. Thực hiện theo quy trình đăng ký để mở lại tài khoản của bạn.

  • Nếu trên tài khoản của bạn có khuyến mại hoặc thẻ quà tặng đang hoạt động, bạn có thể không thấy các khoản phí gần đây từ Netflix.