Cách thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu

Thay đổi mật khẩu

Nếu bạn biết mật khẩu của mình và có thể đăng nhập vào Netflix nhưng muốn đổi mật khẩu, hãy truy cập trang netflix.com/password. Bạn cũng có thể truy cập trang tài khoản của mình và chọn Thay đổi mật khẩu trên bất kỳ hồ sơ nào không phải là hồ sơ Trẻ em.


Đặt lại mật khẩu

Nếu không thể đăng nhập hoặc không nhớ ra mật khẩu của mình, bạn cần đặt lại mật khẩu đó qua email hoặc tin nhắn văn bản (nếu bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản của mình). 

Nếu không nhớ được địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn dùng để đăng ký, bạn có thể sử dụng thông tin thanh toán để khôi phục tài khoản của mình.


Đặt lại mật khẩu qua email

 1. Truy cập trang netflix.com/loginhelp.

 2. Chọn Email.

 3. Nhập địa chỉ email của bạn rồi nhấn hoặc nhấp vào Gửi email cho tôi.

 4. Tìm email từ Netflix về việc đặt lại mật khẩu của bạn. Email này thường sẽ được gửi trong vòng vài phút.

 5. Nhấn hoặc nhấp vào liên kết trong email để tự động đăng nhập vào Netflix.

 6. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu mới. Mật khẩu mới của bạn không được giống với mật khẩu gần nhất của bạn.

Liên kết đã hết hạn

 • Liên kết trong email sẽ hết hạn sau 24 giờ. Nếu liên kết hết hạn, hãy tự gửi một email khác cho mình từ netflix.com/loginhelp.

Không nhận được email

 1. Kiểm tra email đó trong các thư mục thư rác hoặc quảng cáo và trong bất kỳ bộ lọc email nào bạn đã thiết lập.

 2. Nếu bạn không tìm thấy email đặt lại mật khẩu sau khi kiểm tra các thư mục của mình, hãy thử thêm info@account.netflix.com vào danh sách liên hệ của bạn. Sau đó, hãy tự gửi lại email đặt lại mật khẩu.

 3. Nếu bạn vẫn không nhận được email đặt lại mật khẩu, nhà cung cấp dịch vụ email của bạn có thể đang trì hoãn việc này. Vui lòng chờ 5 giờ, sau đó kiểm tra lại hộp thư đến.

Liên kết không hoạt động

 1. Xóa mọi email đặt lại mật khẩu Netflix trong hộp thư đến của bạn.

 2. Sau khi xóa các email đó, hãy truy cập trang netflix.com/clearcookies. Thao tác này sẽ giúp bạn đăng xuất và đưa bạn quay trở lại trang chủ.

 3. Truy cập trang netflix.com/loginhelp.

 4. Chọn Email.

 5. Nhập địa chỉ email của bạn rồi nhấn hoặc nhấp vào Gửi email cho tôi.

 6. Quay lại email rồi làm theo các bước trong email đặt lại mật khẩu Netflix mới.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy thử đặt lại mật khẩu trên một chiếc máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng khác.


Mật khẩu này không an toàn hoặc quá phổ biến

Nếu bạn thấy thông báo Mật khẩu này không an toàn hoặc quá phổ biến khi đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu, điều đó có nghĩa là mật khẩu bạn chọn nằm trong danh sách các mật khẩu bị lộ hoặc được sử dụng phổ biến mà chúng tôi không cho phép sử dụng vì lý do bảo mật. Bạn cần chọn một mật khẩu khác.

Đặt lại mật khẩu qua tin nhắn văn bản (SMS)

 1. Truy cập trang netflix.com/loginhelp.

 2. Chọn Tin nhắn văn bản (SMS).

 3. Nhập số điện thoại liên kết với tài khoản.

 4. Nhấn hoặc nhấp vào Gửi tin nhắn cho tôi.

 5. Bạn sẽ nhận được mã xác minh qua tin nhắn văn bản. Nhập mã đó để đặt lại mật khẩu của bạn. Mã này hết hạn sau 20 phút.

 6. Sau khi nhập mã, bạn sẽ được yêu cầu tạo một mật khẩu mới. Mật khẩu mới không được giống với mật khẩu gần đây nhất của bạn.

Số điện thoại chưa được liên kết với tài khoản
Nếu chưa thêm số điện thoại vào tài khoản của mình, bạn cần đặt lại mật khẩu của mình qua email. Sau khi đăng nhập, bạn có thể thêm số điện thoại bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Tài khoản của mình rồi chọn Thêm số điện thoại. Nếu số điện thoại trên tài khoản của bạn không còn hợp lệ, hãy truy cập vào trang Tài khoản của bạn rồi chọn Thay đổi số điện thoại.

Khôi phục thông tin tài khoản bằng cách sử dụng thông tin thanh toán

Nếu bạn thanh toán cho Netflix bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ:

 1. Bạn sẽ cần số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của mình.

 2. Truy cập trang netflix.com/loginhelp.

 3. Chọn Tôi không nhớ email hoặc số điện thoại của mình.

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn này, thì khu vực của bạn chưa chấp nhận việc khôi phục bằng thông tin thanh toán. Liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

 4. Nhập tên và họ trên tài khoản cũng như số thẻ tín dụng hoặc ghi nợ được sử dụng cho tài khoản.

 5. Chọn Tìm tài khoản.

 6. Nếu chúng tôi có thể tìm thấy tài khoản của bạn với thông tin đó, chúng tôi sẽ gửi email đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email trên tài khoản.

Nếu bạn thanh toán thông qua bên thứ ba và không thể đăng nhập:

Nếu bạn thanh toán cho Netflix thông qua bên thứ ba hoặc gói đăng ký của bạn đi kèm với một gói dịch vụ, hãy tìm kiếm tên bên thứ ba trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm đúng bài viết. Sau đó, xem phần "Tôi gặp sự cố khi đăng nhập vào Netflix" để biết hướng dẫn.

Nếu bạn không sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng để thanh toán cho Netflix, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

Bài viết liên quan