Cách thêm, thay đổi hoặc xóa số điện thoại

Thêm số điện thoại vào tài khoản của bạn giúp đăng nhập dễ dàng hơn, cải thiện bảo mật tài khoản và có thể giúp bạn truy cập lại vào tài khoản của mình nếu bạn quên mật khẩu.

Cách thêm, thay đổi hoặc xóa số điện thoại:

  1. Truy cập trang Thay đổi số điện thoại. Bạn có thể cần đăng nhập nếu chưa đăng nhập.

  2. Hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để xác nhận danh tính của bạn.

  3. Sau khi xác nhận, bạn có thể làm như sau:

    • Thêm số điện thoại: chọn quốc gia, nhập số điện thoại rồi chọn Tiếp theo.

    • Chỉnh sửa: thay đổi số điện thoại rồi chọn Tiếp theo.

    • Xóa: Chọn Xóa số điện thoại.

  4. Để sử dụng số mới cho Netflix, bạn cần xác nhận số đó hợp lệ bằng cách nhập mã chúng tôi đã gửi đến điện thoại của bạn trong tin nhắn văn bản khi bạn thay đổi nó. Bạn cũng có thể xác minh nó tại liên kết này: Xác nhận số điện thoại khôi phục của bạn.

Lưu ý:
Chỉ một tài khoản được phép có số điện thoại đã xác minh của bạn. Xác minh số điện thoại của bạn cũng sẽ xóa số đó khỏi bất cứ tài khoản nào khác đang được liên kết.

Nếu bạn không nhận được tin nhắn văn bản gửi đến số điện thoại trong tài khoản của mình, thì có thể do chậm trễ từ nhà mạng của bạn. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ nhà mạng của bạn để được trợ giúp.

Bài viết liên quan