Cách thay đổi ngôn ngữ trên Netflix

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cho văn bản bạn nhìn thấy trên Netflix, cũng như ngôn ngữ của âm thanh và phụ đề.

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Netflix

iPhone, iPad, điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Netflix, nhấn vào biểu tượng hồ sơ  hoặc Menu .

 2. Nhấn Quản lý hồ sơ.

 3. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhấn vào Ngôn ngữ hiển thị.

 5. Chọn một ngôn ngữ. Ngôn ngữ mới sẽ tự động được lưu.

Các thiết bị khác

 1. Đăng nhập vào trang Netflix.com trên trình duyệt máy tính hoặc thiết bị di động.

 2. Chọn Tài khoản.

 3. Chọn hồ sơ.

 4. Chọn Ngôn ngữ.

 5. Chọn Ngôn ngữ hiển thị.

 6. Chọn Lưu.

  • Nếu không thấy ngôn ngữ trên thiết bị thay đổi, có thể bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại.

Thay đổi ngôn ngữ của âm thanh và phụ đề

iPhone, iPad, điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Netflix, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ hoặc Menu .

 2. Nhấn Quản lý hồ sơ.

 3. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Nhấn vào Ngôn ngữ âm thanh và phụ đề.

 5. Chọn ngôn ngữ ưu tiên từ Ngôn ngữ âm thanh và phụ đề. Các ngôn ngữ mới sẽ tự động được lưu.

Các thiết bị khác

 1. Đăng nhập vào trang Netflix.com trên trình duyệt máy tính hoặc thiết bị di động.

 2. Chọn Tài khoản.

 3. Chọn hồ sơ.

 4. Chọn Ngôn ngữ.

 5. Chọn ngôn ngữ ưu tiên từ Ngôn ngữ phim & chương trình.

 6. Chọn Lưu.

Lưu ý:
Trên hầu hết thiết bị, Netflix hiện 5 – 7 ngôn ngữ phù hợp dựa trên vị trí và cài đặt ngôn ngữ của bạn. Trên iPhone, iPad, iPod touch và trình duyệt web, bạn sẽ nhìn thấy tất cả ngôn ngữ khả dụng cho một bộ phim hoặc chương trình. Không phải nội dung nào cũng có tất cả các ngôn ngữ.

Bài viết liên quan