Cách thay đổi ngôn ngữ trên Netflix

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cho văn bản bạn nhìn thấy trên Netflix, cũng như ngôn ngữ của âm thanh và phụ đề.

Thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Netflix

TV hoặc thiết bị phát trực tuyến

 1. Mở ứng dụng Netflix, sau đó truy cập màn hình chọn hồ sơ.

 2. Chuyển đến hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa và chọn biểu tượng Chỉnh sửa .

 3. Chọn Ngôn ngữ .

 4. Chọn một ngôn ngữ. Ngôn ngữ mới sẽ tự động được lưu.

 5. Chọn Hoàn tất.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, nhấn vào Netflix của tôi .

 3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Menu .

 4. Nhấn vào Quản lý hồ sơ .

 5. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Nhấn vào Ngôn ngữ hiển thị .

 7. Chọn một ngôn ngữ. Ngôn ngữ mới sẽ tự động được lưu.

Trình duyệt web

 1. Trên một trình duyệt, hãy truy cập trang Tài khoản.

 2. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ, chọn một hồ sơ.

  • Đối với một số tài khoản, hãy chọn Hồ sơ rồi chọn một hồ sơ.

 3. Chọn Ngôn ngữ.

 4. Chọn một Ngôn ngữ hiển thị.

 5. Chọn Lưu.

  • Nếu không thấy ngôn ngữ trên thiết bị thay đổi, có thể bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại.

Thay đổi ngôn ngữ của âm thanh và phụ đề

TV hoặc thiết bị phát trực tuyến

 1. Mở ứng dụng Netflix, sau đó bắt đầu phát một bộ phim hoặc chương trình truyền hình.

 2. Tạm dừng Netflix, sau đó chọn nút điều khiển trình phát ở cuối màn hình.

 3. Chọn Khác

 4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn thiết lập cho Âm thanh và phụ đề. Các lựa chọn của bạn sẽ tự động được lưu.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, nhấn vào Netflix của tôi .

 3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Menu .

 4. Nhấn vào Quản lý hồ sơ .

 5. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Nhấn vào Âm thanh và phụ đề .

 7. Chọn ngôn ngữ ưu tiên từ Âm thanh và phụ đề. Các ngôn ngữ mới sẽ tự động được lưu.

Trình duyệt web

 1. Trên một trình duyệt, hãy truy cập trang Tài khoản.

 2. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ, chọn một hồ sơ.

  • Đối với một số tài khoản, hãy chọn Hồ sơ rồi chọn một hồ sơ. 

 3. Chọn Ngôn ngữ.

 4. Chọn ngôn ngữ ưu tiên từ Ngôn ngữ phim & chương trình.

 5. Chọn Lưu.

Lưu ý:
Trên TV và thiết bị kết nối với TV, Netflix hiện 5 – 7 ngôn ngữ phù hợp dựa trên thông tin vị trí và cài đặt ngôn ngữ của bạn. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone, iPad và trình duyệt web, bạn sẽ nhìn thấy tất cả ngôn ngữ khả dụng cho một bộ phim hoặc chương trình. Không phải nội dung nào cũng có tất cả các ngôn ngữ.

Bài viết liên quan