Netflix cho biết “Đã xảy ra lỗi khi đăng nhập”.

Nếu bạn gặp lỗi trên iPhone, iPad hoặc iPod touch cho biết:

Đã xảy ra lỗi khi đăng nhập.
Vui lòng thử lại sau.

Điều đó thường có nghĩa là bạn cần làm mới dữ liệu lưu trữ trên thiết bị. Hãy làm theo các bước dưới đây để xử lý sự cố.

Truy cập Netflix.com bằng trình duyệt web

 1. Sử dụng máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng, kết nối đến cùng một mạng hoặc Wi-Fi với thiết bị đang có sự cố.

 2. Mở trình duyệt web và truy cập netflix.com/clearcookies.

 3. Từ góc trên bên phải, nhấp Đăng nhập.

 4. Đăng nhập vào tài khoản Netflix.

  • Nếu bạn gặp lỗi NSEZ-403, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể kết nối tài khoản của bạn với Netflix ngay bây giờ. Thử lại sau.

  • Nếu bạn không gặp lỗi, hãy tiếp tục thực hiện bước kế tiếp.

Kiểm tra các email gần đây từ Netflix

Nếu gần đây bạn nhận được email từ Netflix cho biết chúng tôi đã đặt lại mật khẩu của bạn, hãy làm theo các bước sau để lấy lại quyền truy cập tài khoản.

Nếu gần đây bạn không nhận được email từ Netflix, hãy tiếp tục xử lý sự cố như dưới đây.

Đặt lại ứng dụng Netflix

Làm mới mọi thông tin cũ về Netflix lưu trữ trên thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod touch bằng cách đặt lại thiết bị.

Lưu ý:
Khi bạn đặt lại ứng dụng, mọi video bạn đã tải xuống thiết bị sẽ bị xóa.
 1. Trên Màn hình chính, chọn Streaming Settings (Cài đặt phát trực tuyến).

 2. Vuốt xuống dưới cho đến khi bạn thấy ứng dụng Netflix.

 3. Chọn Netflix.

 4. Gạt nút chuyển Đặt lại về vị trí Bật.

  • Nếu không thấy nút Reset (Đặt lại), hãy tiếp tục xử lý sự cố như đưới dây.

 5. Nhấn nút Home (Trang chủ) để quay lại Màn hình chính.

 6. Nhấn nút Home (Màn hình chính) 2 lần và vuốt sang phải cho đến khi tìm thấy ứng dụng Netflix.

 7. Vuốt lên trên ứng dụng Netflix để đóng lại phiên.

 8. Nhấn nút Home (Trang chủ) 2 lần để quay lại Màn hình chính.

 9. Dùng thử Netflix lần nữa.

Khởi động lại iPhone, iPad hoặc iPod touch

 1. Nhấn và giữ đồng thời nút bên và một trong các nút âm lượng cho đến khi các thanh trượt xuất hiện. Kéo thanh trượt trên cùng để tắt thiết bị hoàn toàn.

  • Nếu thanh trượt không xuất hiện, nhấn và giữ nút Sleep/Wake (Ngủ/Thức) cho đến khi thanh trượt màu đỏ xuất hiện, sau đó kéo thanh trượt.

 2. Sau 10 giây, nhấn nút Sleep/Wake (Ngủ/Thức).

 3. Sau khi đã bật thiết bị, hãy dùng thử Netflix lần nữa.