Tôi nhận được một email "yêu cầu đặt lại mật khẩu"

Nếu bạn nhận được một email yêu cầu đặt lại mật khẩu từ Netflix, hãy thực hiện như sau để đổi mật khẩu và xem Netflix trở lại. 

 1. Nhấp hoặc nhấn vào nút đặt mật khẩu mới trong email. Hoặc, để tăng tính bảo mật, bạn có thể truy cập Netflix.com, chọn "đăng nhập", sau đó chọn "Bạn cần trợ giúp?" 

 2. Nhập mật khẩu mới mà bạn chưa từng dùng trước đây. Bạn sẽ không thể sử dụng mật khẩu cũ và sẽ nhận được thông báo lỗi nếu thử cập nhật mật khẩu về mật khẩu cũ.

  Mật khẩu mới của bạn phải:

  • Chỉ dùng cho Netflix và không dùng cho các trang web hay ứng dụng khác

  • Dài ít nhất 8 ký tự

  • Kết hợp chữ cái, chữ số và ký hiệu, trong đó có cả chữ cái viết hoa và viết thường

  • Không dễ đoán - ví dụ như “password”, “12345” hoặc thông tin cá nhân của bạn (tên, ngày sinh, địa chỉ)

  Sử dụng trình quản lý mật khẩu có thể giúp việc theo dõi các mật khẩu duy nhất dễ dàng hơn.

  Bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên. Cập nhật mật khẩu tại trang Tài khoản hoặc bạn có thể tự gửi cho mình email hoặc tin nhắn văn bản đặt lại mật khẩu.

 3. Chọn Tất cả thiết bị bắt buộc phải đăng nhập lại bằng mật khẩu mới trong quy trình đặt lại.

  Lưu ý:
  Có thể mất đến 1 giờ để xóa tất cả các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ cần đăng nhập lại với mật khẩu mới cho mọi thiết bị mà bạn muốn sử dụng.
 4. Nếu bạn dùng mật khẩu Netflix cũ cho trang web hay ứng dụng khác, chúng tôi khuyên bạn cũng tạo mật khẩu duy nhất cho các trang đó.

Tại sao Netflix đổi mật khẩu của tôi? 

Đôi khi chúng tôi đặt lại mật khẩu do: 

 • tình trạng rò rỉ dữ liệu tại các công ty khác 

 • nạn lừa đảo 

 • hành vi khả nghi trên tài khoản 

 • cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại

Để biết thêm các cách giữ an toàn cho tài khoản, bao gồm cả hướng dẫn báo cáo email đáng ngờ, hãy truy cập Cách bảo mật tài khoản của bạn.