Cách tải xuống ứng dụng Netflix

Bạn có thể xem Netflix trên nhiều thiết bị. Ứng dụng Netflix có thể đã được cài đặt sẵn, hoặc bạn có thể cần tải xuống và cài đặt nó.

Tải ứng dụng Netflix trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Để cài đặt Netflix, hãy truy cập các liên kết dưới đây cho thiết bị của bạn bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Tải ứng dụng Netflix trên máy tính

Ứng dụng Netflix có thể dùng được trên một số máy tính. Để cài đặt Netflix, hãy truy cập vào liên kết dành cho máy tính của bạn bên dưới.

Để xem Netflix mà không cần cài đặt ứng dụng, hãy truy cập netflix.com bằng một trình duyệt web được hỗ trợ.

Tải ứng dụng Netflix trên TV thông minh, trình phát đa phương tiện, máy chơi game, hộp giải mã tín hiệu truyền hình hoặc đầu phát Blu-ray

Hầu hết các thiết bị đều cài đặt sẵn ứng dụng Netflix và bạn có thể truy cập từ menu chính hoặc nút Netflix trên điều khiển từ xa. Nếu bạn không tìm thấy Netflix từ menu chính hay điều khiển từ xa, có thể thiết bị của bạn có kho ứng dụng và bạn có thể tải xuống ứng dụng Netflix từ đó. Nếu bạn không tìm thấy kho ứng dụng hoặc không thấy có Netflix trên đó, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để tìm hiểu cách truy cập Netflix.

Bài viết liên quan