Cách cập nhật ứng dụng Netflix trên thiết bị Android

Để cập nhật ứng dụng Netflix trên thiết bị Android:

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở trang Netflix trong Cửa hàng Play, sau đó nhấn vào Cập nhật.

Bạn cũng có thể cập nhật ứng dụng Netflix theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Play. Nếu bạn không thấy ứng dụng, có thể bạn cần xử lý sự cố với Cửa hàng Play.

  2. Trong thanh Tìm kiếm, gõ "Netflix."

  3. Trong danh sách, hãy nhấn vào ứng dụng Netflix. Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng Netflix, hãy làm theo các bước trong bài viết này.

  4. Nhấn vào Update (Cập nhật). Nếu bạn không thấy tùy chọn này, ứng dụng đã được cập nhật.

Bài viết liên quan