Cách cập nhật ứng dụng Netflix trên thiết bị Android

Để cập nhật ứng dụng Netflix trên thiết bị Android:

Nếu bạn đang xem trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở trang Netflix trong Cửa hàng Play, sau đó nhấn vào Cập nhật.

Bạn cũng có thể cập nhật ứng dụng theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Play. Nếu bạn không thấy ứng dụng, có thể bạn cần xử lý sự cố với Cửa hàng Play.

  2. Trong thanh Tìm kiếm, gõ "Netflix."

  3. Trong kết quả tìm kiếm, nhấn vào ứng dụng Netflix. Nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng Netflix, hãy làm theo các bước này.

  4. Nhấn vào Cập nhật. Nếu bạn không thấy tùy chọn này, ứng dụng đã được cập nhật.

Bài viết liên quan