Để gỡ cài đặt ứng dụng Netflix trên thiết bị Android

Để gỡ cài đặt ứng dụng Netflix trên thiết bị Android, hãy làm theo các bước dưới đây. Khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng Netflix, mọi chương trình truyền hình hoặc phim bạn đã tải xuống thiết bị sẽ bị xóa.

Hầu hết các thiết bị Android

 1. Mở ứng dụng Google Play Store (Cửa hàng Google Play).

 2. Tìm kiếm Netflix.

 3. Từ trang app store có ứng dụng Netflix, chọnUninstall (Gỡ cài đặt).

  • Khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng Netflix, mọi chương trình truyền hình hoặc phim bạn đã tải xuống thiết bị sẽ bị xóa.

 4. Để xác nhận, chọn OK.

Bạn có thể cài đặt lại Netflix bất cứ lúc nào.

Điện thoại Amazon Fire

 1. Bắt đầu từ màn hình chính.

 2. Xoay điện thoại hoặc vuốt từ phía trên màn hình xuống để mở bảng Quick Actions (Hành động nhanh).

 3. Chọn Settings (Cài đặt)

 4. Chọn Manage Applications (Quản lý ứng dụng).

 5. Chọn Netflix.

 6. Chọn Uninstall (Gỡ cài đặt).

 7. Chọn OK để xác nhận.

Bạn có thể cài đặt lại Netflix bất cứ lúc nào.

Kindle

Các thiết bị Kindle Fire chạy Netflix 3.16 hoặc 4.16 không thể cài đặt lại sau khi gỡ cài đặt. Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng Netflix trên thiết bị này, bạn có thể xóa hệ thống tệp tin của thiết bị nhưng đừng gỡ cài đặt ứng dụng.
 1. Chọn Apps (Ứng dụng).

 2. Nhấn giữ biểu tượng Netflix.

 3. Chọn Remove from device (Xóa khỏi thiết bị).

 4. Chọn OK.

Nook

Lưu ý:
Thao tác xóa và hủy đăng ký không xóa bất kỳ nội dung nào trong tài khoản Barnes & Noble của bạn. Bạn có thể tải xuống lại ngay cả khi đã xóa và hủy đăng ký.
Thao tác xóa và hủy đăng ký sẽ xóa xóa mọi tệp tin mà bạn đã chuyển từ máy tính sang thiết bị Nook Color. Hãy đảm bảo sao lưu các tệp tin này trước khi thực hiện các bước dưới đây.
 1. Ở dưới cùng màn hình, nhấn vào mũi tên màu trắng giữa thanh Điều hướng nhanh.

 2. Nhấn vào biểu tượng Settings (Cài đặt).

 3. Nhấn vào Device Info (Thông tin thiết bị).

 4. Nhấn vào Erase & Deregister Device (Xóa & Hủy đăng ký thiết bị).

 5. Nhấn vào Erase & Deregister Device (Xóa & Hủy đăng ký thiết bị) lần nữa.

 6. Nhấn Reset Nook (Đặt lại Nook).

 7. Sau khi Nook được đặt lại và khởi động lại, làm theo hướng dẫn trên màn hình để kết nối với tài khoản Barns & Noble của bạn.

Sau khi gỡ cài đặt ứng dụng, bạn có thể khởi chạy lại ứng dụng bất cứ lúc nào để tiếp tục xem.

Bài viết liên quan