Yêu cầu chương trình truyền hình hoặc phim

Có một bộ phim hoặc chương trình truyền hình bạn muốn có để xem trên Netflix? Hãy cho chúng tôi biết dưới đây.

Bạn thắc mắc tại sao một bộ phim hay chương trình nào đó không còn nữa? Truy cập Tại sao phim và chương trình truyền hình lại không còn trên Netflix nữa?

Để biết cách tìm một nội dung nào đó, hãy truy cập Làm cách nào để tìm chương trình truyền hình và phim trên Netflix?


Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi yêu cầu một chương trình truyền hình hoặc phim?

Nếu bạn đã gửi yêu cầu, bạn có thể yên tâm thư giãn – chúng tôi đã nhận được phản hồi.

Chúng tôi không thể trả lời các yêu cầu cá nhân, nhưng bạn có thể cập nhật những nội dung mới sắp có trên Netflix bằng việc theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội và đăng ký nhận email "Đã có trên Netflix" từ chúng tôi.