Cách quản lý email từ Netflix

Bạn có thể chọn các loại email bạn nhận được từ Netflix cho từng hồ sơ người lớn.

 1. Từ trình duyệt web, vào hồ sơ bạn muốn cập nhật cài đặt thông tin liên lạc.

 1. Truy cập trang Tài khoản.

 2. Chọn hồ sơ từ menu Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ.

 3. Mở Cài đặt thông tin liên lạc.

 4. Bạn có thể đăng ký hoặc từ chối nhận các loại sau đây đối với từng hồ sơ có địa chỉ email:

  • Cập nhật của Netflix: Những tính năng mới và mở rộng của Netflix cùng các mẹo để tận dụng tối đa tài khoản của bạn.

  • Đã có trên Netflix: Các phim, chương trình truyền hình và mùa mới bổ sung cùng các thông báo và gợi ý được cá nhân hóa.

  • Ưu đãi của Netflix: Nhận khuyến mại và ưu đãi đặc biệt từ Netflix.

  • Khảo sát của Netflix: Những khảo sát về cách cải thiện Netflix.

 5. Chọn Cập nhật.


Bạn cũng có thể từ chối bằng cách làm theo hướng dẫn trong thư.

Lưu ý:
Bạn không thể hủy đăng ký nhận email liên quan đến giao dịch trên tài khoản (ví dụ: thông báo cho biết tài khoản của bạn đã bị hủy).

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan