Cách quản lý email từ Netflix

Bạn có thể chọn các loại email bạn nhận được từ Netflix cho từng hồ sơ người lớn.

 1. Trên một trình duyệt, đăng nhập vào hồ sơ bạn muốn cập nhật cài đặt thông báo.

 2. Truy cập trang Tài khoản.

 3. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ, chọn hồ sơ của bạn.

  • Đối với một số tài khoản, hãy chọn Hồ sơ rồi chọn hồ sơ của bạn. 

 4. Chọn Cài đặt thông báo.

 5. Chọn Quản lý email.

 6. Đăng ký hoặc từ chối nhận email bằng cách bật/tắt các danh mục sau cho mỗi hồ sơ có địa chỉ email:

  • Nội dung bạn xem: Mùa & tập mới, Sắp ngừng chiếu, Bộ sưu tập của bạn  

  • Đề xuất nội dung xem & hơn thế nữa: Top 10, Mới bổ sung, Đã có trên Netflix  

  • Mời khảo sát & nghiên cứu: Nghiên cứu tham gia, khảo sát   

  • Trò chơi Netflix: Phát hành, khuyến nghị, hoạt động chơi

  • Netflix.Shop và trải nghiệm: Sản phẩm trên Netflix.Shop, trải nghiệm trực tiếp Netflix  

  • Sử dụng ứng dụng Netflix: Các tính năng, mẹo & thủ thuật được đề xuất, tính năng kiểm soát của cha mẹ  

  • Ưu đãi cho thành viên: Nâng cấp gói dịch vụ, khuyến mãi đăng ký

  • Báo cáo hoạt động của trẻ em (chỉ khả dụng với hồ sơ Trẻ em đang hoạt động): Báo cáo về hoạt động xem và chủ đề cho hồ sơ Trẻ em của bạn


Bạn cũng có thể Hủy đăng ký nhận tất cả hoặc từ chối nhận email bằng cách làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:
Bạn không thể hủy đăng ký nhận thông báo liên quan đến nội dung cập nhật về tài khoản (ví dụ: cảnh báo bảo mật, thanh toán hoặc thông báo gấp).

Tham khảo trang trợ giúp về Quyền riêng tư và bảo mậtđể biết thông tin về các chủ đề khác.

Bài viết liên quan