Thay đổi quốc gia của tài khoản

Netflix đã có mặt tại hơn 190 quốc gia trên khắp thế giới. Mỗi quốc gia có một danh mục các chương trình truyền hình và phim là tác phẩm của Netflix và có bản quyền riêng. 

Bạn không thể thay đổi quốc gia của tài khoản trừ khi bạn chuyển đến một quốc gia mới. Nếu gần đây bạn mới chuyển quốc gia, hãy tham khảo Chuyển quốc gia cùng Netflix để biết thêm chi tiết. 

Sử dụng dịch vụ VPN để truy cập Netflix sẽ ẩn khu vực của bạn và chỉ cho phép bạn xem các chương trình truyền hình và phim có thể phát tại tất cả các khu vực trên toàn cầu. Để biết thêm, hãy tham khảo Xem chương trình truyền hình và phim qua dịch vụ VPN.

Bài viết liên quan