Xem chương trình truyền hình và phim qua dịch vụ VPN

VPN (mạng riêng ảo) có thể giúp cho thiết bị hoặc mạng của bạn trông như đang kết nối với Netflix từ một nơi khác với vị trí thực của bạn. Khi sử dụng Netflix qua VPN, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị cho bạn các chương trình truyền hình và phim chúng tôi đã mua bản quyền toàn thế giới, chẳng hạn như Trò chơi con mực hoặc Cậu bé mất tích.

Nếu không thấy các chương trình truyền hình và phim dành cho quốc gia của mình, bạn có thể cần phải tắt VPN.

Lưu ý:
Bạn không thể xem Netflix với gói dịch vụ có quảng cáo trong khi sử dụng VPN. Không thể xem các sự kiện trực tiếp trên Netflix khi đang bật VPN.

Cách kiểm tra xem bạn có đang bật VPN hay không

Cách kiểm tra xem VPN có đang hoạt động hay không:

  1. Mở trình duyệt web trên một chiếc máy tính hoặc thiết bị di động.

  2. Truy cập trang fast.com. Netflix sẽ bắt đầu kiểm tra kết nối.

  3. Khi quá trình kiểm tra kết thúc, hãy nhấp vào Show more info (Hiển thị thêm thông tin).

  4. Bên cạnh Client (Máy khách), hãy chú ý quốc gia.

Nếu quốc gia không khớp với vị trí hiện tại của bạn, điều đó thường có nghĩa là thiết bị hoặc mạng của bạn đang bật VPN.

Cách tắt VPN

Để biết các bước tắt VPN, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ VPN, nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc quản trị viên mạng của bạn.

Bộ phận Dịch vụ khách hàng của Netflix không thể giúp bạn tắt VPN vì các bước thực hiện sẽ khác nhau tùy theo từng VPN hoặc dịch vụ.

Bài viết liên quan