Xem chương trình truyền hình và phim qua dịch vụ VPN

VPN (mạng riêng ảo) có thể giúp cho thiết bị hoặc mạng của bạn trông như đang kết nối với Netflix từ một nơi khác với vị trí thực của bạn.

Bạn có thể sử dụng VPN với Netflix. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể xem các bộ phim và chương trình truyền hình mà Netflix sở hữu bản quyền toàn cầu, chẳng hạn như Trò chơi con mực hoặc Cậu bé mất tích. Để có thể xem tất cả các bộ phim và chương trình truyền hình có sẵn ở quốc gia của bạn, hãy tắt VPN và thử truy cập lại Netflix.

Cách kiểm tra xem VPN có đang hoạt động hay không

  1. Sử dụng trình duyệt web và truy cập trang fast.com để chạy quy trình kiểm tra kết nối.

  2. Chờ quy trình kiểm tra kết thúc, sau đó nhấp vào Show More Info (Hiển thị thêm thông tin).

  3. Bên cạnh Client (Máy khách), hãy chú ý thành phố và quốc gia được liệt kê.

Nếu quốc gia hiển thị khớp với quốc gia bạn đang cư trú và bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Netflix.

Nếu quốc gia hiển thị không khớp với quốc gia bạn đang cư trú thì có thể VPN đang được sử dụng trên thiết bị hoặc mạng của bạn. Bạn cần tắt VPN để xem được các bộ phim và chương trình truyền hình có sẵn trong khu vực của mình.

Cách tắt VPN

Để biết thông tin về cách tắt VPN, hãy liên hệ với nhà cung cấp VPN hoặc quản trị viên mạng của bạn. Vì mỗi ứng dụng hoặc dịch vụ VPN có thể khác nhau, nên Dịch vụ khách hàng của Netflix không thể giúp bạn tắt VPN.

Bài viết liên quan

Không tìm thấy một bộ phim hoặc chương trình truyền hình

Netflix cho rằng tôi đang ở một quốc gia khác

Bài viết liên quan