Xem chương trình truyền hình và phim qua dịch vụ VPN

Thỏa thuận cấp phép cho chương trình truyền hình và phim xác định khu vực nào có thể phát nội dung. Khi sử dụng dịch vụ VPN để truy cập Netflix, khu vực của bạn bị ẩn, nên Netflix hiển thị nội dung có thể phát tại tất cả các khu vực trên toàn cầu.

Nếu không thấy nội dung mà bạn tin là có thể phát trong khu vực của mình, điều này có thể là do bạn đang sử dụng dịch vụ VPN. Để đảm bảo bạn luôn nhận được cùng một danh mục nội dung, hãy tắt dịch vụ VPN và truy cập lại Netflix. Nếu bạn không thông thạo VPN hoặc không biết mình có đang dùng dịch vụ VPN hay không, hãy kiểm tra với quản trị viên mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.