Xem chương trình truyền hình và phim qua dịch vụ VPN

VPN (mạng riêng ảo) có thể giúp cho thiết bị hoặc mạng của bạn trông như đang kết nối với Netflix từ một nơi khác với vị trí thực của bạn. Khi sử dụng Netflix qua VPN, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị cho bạn các chương trình truyền hình và phim chúng tôi có quyền sở hữu trên toàn thế giới, chẳng hạn như Trò chơi con mực hoặc Cậu bé mất tích.

Nếu bạn không thấy các chương trình truyền hình và phim dành cho quốc gia của mình, hãy tắt VPN rồi dùng thử Netflix lần nữa.

Chúng tôi không hỗ trợ cho bạn xem Netflix trong khi sử dụng VPN nếu bạn sử dụng gói dịch vụ Netflix có quảng cáoKhông thể xem các sự kiện trực tiếp trên Netflix khi sử dụng VPN.

Cách kiểm tra xem VPN có đang hoạt động hay không

  1. Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào trang fast.com để chạy quy trình kiểm tra kết nối.

  2. Chờ quy trình kiểm tra kết thúc, sau đó nhấp vào Show More Info (Hiển thị thêm thông tin).

  3. Bên cạnh Client (Máy khách), hãy chú ý thành phố và quốc gia được liệt kê.

Nếu quốc gia hiển thị không khớp với quốc gia bạn đang cư trú, điều đó thường có nghĩa là thiết bị hoặc mạng của bạn đang sử dụng VPN. Nếu bạn gặp sự cố, hãy thử tắt đi.

Nếu quốc gia hiển thị khớp với quốc gia bạn đang cư trú và bạn đang gặp sự cố, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Netflix.

Cách tắt VPN

Dịch vụ khách hàng của Netflix không thể giúp bạn tắt VPN vì các bước sẽ khác nhau tùy theo từng VPN hoặc dịch vụ.

Để biết cách tắt VPN, hãy liên hệ với nhà cung cấp VPN hoặc quản trị viên mạng của bạn.

Bài viết liên quan

Không tìm thấy một bộ phim hoặc chương trình truyền hình

Netflix cho rằng tôi đang ở một quốc gia khác

Bài viết liên quan