Tại sao phim và chương trình truyền hình lại không còn trên Netflix nữa?

Netflix có được bản quyền phim và chương trình truyền hình từ các hãng phim trên toàn thế giới. Dù chúng tôi luôn cố gắng duy trì những nội dung mà bạn muốn xem, một số nội dung sẽ bị gỡ khỏi Netflix vì các thỏa thuận bản quyền.

Mỗi khi bản quyền của một chương trình truyền hình hoặc phim sắp hết hạn, chúng tôi cân nhắc các yếu tố như:

  • Nếu bản quyền nội dung vẫn còn

  • Mức độ phổ biến của nội dung ở một khu vực và chi phí cấp phép

Nếu chúng tôi gia hạn một bộ phim hoặc chương trình truyền hình thì nội dung đó vẫn tiếp tục có trên Netflix để bạn thưởng thức. Nếu một chương trình hoặc phim không được gia hạn, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi nội dung đó sắp bị gỡ.

Để biết thêm về khả năng xem hoặc cấp phép cho một chương trình hoặc phim, hãy xem Cách Netflix cấp phép các chương trình truyền hình và phim hoặc Không tìm thấy một chương trình truyền hình hoặc phim.

Bài viết liên quan