Làm cách nào để biết một bộ phim hoặc chương trình truyền hình sắp hết hạn trên Netflix?

Nếu một chương trình truyền hình hoặc phim sắp hết hạn trên Netflix vào tháng tới, chúng tôi sẽ hiển thị thông báo “Ngày cuối để xem trên Netflix”:

  • Trên trang Chi tiết của chương trình truyền hình hoặc phim.

  • Ở đầu màn hình trong vài giây khi chương trình truyền hình hoặc phim bắt đầu phát.

Bạn không biết vì sao một phim hoặc chương trình nào đó không còn xem được nữa? Tìm hiểu lý do tại sao các chương trình truyền hình và phim hết hạn trên Netflix.

Bài viết liên quan