Không tìm thấy một phim hoặc chương trình truyền hình

Khi một phim hoặc chương trình không có trên Netflix, có thể xuất phát từ một số lý do khác nhau, bao gồm:

Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình hoặc phim từng có trên Netflix trước đây, hãy tìm hiểu Tại sao phim và chương trình truyền hình lại không còn trên Netflix nữa?. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn biết khi một chương trình hoặc phim sắp không còn trên Netflix nữa

Bạn muốn đề xuất một nội dung chưa có trên Netflix? Bạn có thể yêu cầu phim hoặc chương trình truyền hình.

Bài viết liên quan