Khi nào Netflix phát hành các phim và chương trình truyền hình mới?

Chương trình truyền hình và phim của Netflix thường được phát hành trên toàn cầu vào lúc 12:00 đêm theo múi giờ Thái Bình Dương.

  • Tìm các phim hoặc chương trình này bằng cách tìm chữ “N” màu đỏ trên hình minh họa của phim hoặc chương trình đó. Bạn cũng có thể tìm kiếm “Netflix” để xem tất cả, hoặc truy cập netflix.com/originals.

Một số nội dung là tác phẩm của Netflix tại quốc gia này nhưng không là tác phẩm của Netflix tại quốc gia khác. Trong trường hợp đó, các nội dung thường được phát hành theo lịch trình sau:

  • Nội dung tác phẩm của Netflix tại quốc gia của bạn (có chữ "N" màu đỏ trên hình minh họa của nội dung): được đăng tải lúc 12 giờ đêm theo giờ Thái Bình Dương

  • Nội dung không tác phẩm của Netflix tại quốc gia của bạn: được đăng tải lúc 12 giờ đêm theo giờ địa phương

    Lưu ý:
    Lịch trình trên có thể thay đổi đối với những tập được phát hành theo tuần hoặc theo lịch phát sóng gốc của tập đó.

Bạn có thể cần làm mới trình duyệt, tải lại ứng dụng Netflix hoặc khởi động lại thiết bị và khởi động lại Netflix để xem nội dung mới phát hành.

Mặc dù không có lịch trình cụ thể, nhưng chúng tôi luôn bổ sung phim hoặc chương trình mới để các thành viên của chúng tôi thưởng thức.

Nếu bạn không tìm thấy một bộ phim hoặc chương trình lẽ ra phải có, hãy tham khảo Không tìm thấy một phim hoặc chương trình truyền hình.

Bài viết liên quan