Netflix cho biết "Có vẻ như bạn đang sử dụng VPN hoặc proxy".

Nếu bạn gặp mã lỗi E106 hoặc thông báo sau:

Có vẻ bạn đang sử dụng VPN hoặc proxy. Vui lòng tắt mọi dịch vụ nêu trên và thử lại.

Điều đó có nghĩa là thiết bị hoặc mạng của bạn kết nối với Netflix thông qua một dịch vụ proxy hoặc VPN. VPN có thể thay đổi hoặc ẩn vị trí internet của bạn, và điều này có thể gây ra sự cố. Để tiếp tục xem, hãy tắt mọi VPN đang hoạt động.

Bạn không thể sử dụng VPN trong khi xem một sự kiện trực tiếp trên Netflix hoặc xem bằng gói dịch vụ có quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng VPN với Netflix.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy làm theo các bước sau:

Kiểm tra xem có VPN đang bật không

Nếu bạn đang sử dụng VPN, hãy thử tắt đi.

Nếu bạn không chắc mình có đang bật VPN không, hãy làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý:
Một số phần mềm diệt virus đã bật sẵn dịch vụ VPN. Để tìm hiểu thêm hoặc nhận trợ giúp, hãy liên hệ với nhà cung cấp phần mềm diệt virus của bạn.
 1. Sử dụng một máy tính hoặc thiết bị di động được kết nối cùng một mạng với thiết bị gặp sự cố và mở trình duyệt web.

 2. Truy cập trang fast.com. Netflix sẽ bắt đầu kiểm tra kết nối.

 3. Khi quá trình kiểm tra kết thúc, hãy nhấp vào Show more info (Hiển thị thêm thông tin).

 4. Bên cạnh Client (Máy khách), hãy chú ý quốc gia.

 5. Nếu quốc gia không khớp với vị trí của bạn, điều đó có nghĩa là thiết bị hoặc mạng của bạn đang bật VPN. Thử tắt VPN rồi dùng thử Netflix lần nữa. Để được trợ giúp tắt VPN, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ VPN của bạn.

  Bộ phận Dịch vụ khách hàng của Netflix không thể giúp bạn tắt VPN vì các bước thực hiện sẽ khác nhau tùy theo từng ứng dụng hoặc dịch vụ VPN.

Nếu việc tắt VPN không có tác dụng hoặc vị trí trên fast.com khớp với vị trí của bạn, hãy chuyển sang các bước tiếp theo.

Kiểm tra gói dịch vụ Netflix của bạn

Bạn không thể sử dụng VPN trong khi xem Netflix nếu bạn sử dụng gói dịch vụ có quảng cáo.

Truy cập trang Tài khoản của bạn để kiểm tra gói dịch vụ hiện tại.

Nếu bạn đang sử dụng gói dịch vụ có quảng cáo:

Nếu bạn không dùng gói dịch vụ có quảng cáo hoặc muốn kiểm tra xem VPN có được bật hay không, hãy chuyển sang các bước tiếp theo.

Đặt lại cài đặt mạng

Có thể có sự cố với cài đặt mạng trên thiết bị, modem hoặc bộ định tuyến của bạn.

Thử làm theo các bước sau. Sau mỗi bước, hãy dùng thử Netflix lần nữa.

Lưu ý:
Để được trợ giúp thực hiện các bước này, bạn có thể cần liên hệ với công ty sản xuất thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) hoặc nhà cung cấp dịch vụ VPN của bạn.
 1. Nếu bạn đang sử dụng VPN, hãy thử tắt đi.

 2. Đặt lại cài đặt mạng trên thiết bị có sự cố.

 3. Đặt lại modem hoặc bộ định tuyến của bạn về cài đặt mặc định.

Liên hệ với ISP của bạn

Nếu đã làm theo các bước trước đó mà vẫn gặp sự cố, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để được trợ giúp khắc phục sự cố.

Trước khi liên hệ với ISP của bạn

ISP sẽ cần một số thông tin về mạng của bạn khi bạn liên hệ với họ:

 1. Sử dụng một máy tính hoặc thiết bị di động được kết nối cùng một mạng với thiết bị gặp sự cố và mở trình duyệt web.

 2. Truy cập trang fast.com. Netflix sẽ bắt đầu kiểm tra kết nối.

 3. Khi quá trình kiểm tra kết thúc, hãy nhấp vào Show more info (Hiển thị thêm thông tin).

 4. Bên cạnh Client (Máy khách), hãy chú ý quốc gia và địa chỉ IP của bạn.

  Lưu ý:
  Địa chỉ IP của bạn là nhóm các chữ số và/hoặc chữ cái có dấu chấm (.) hoặc dấu hai chấm (:) ở giữa.

Khi bạn liên hệ với ISP của mình

 1. Cho họ biết về sự cố bạn đang gặp phải và các bước khắc phục sự cố mà bạn đã thử thực hiện cho đến nay.

 2. Chia sẻ thông tin về quốc gia và địa chỉ IP mà bạn đã thu thập trước đó và yêu cầu họ xác nhận rằng chúng khớp với vị trí và địa chỉ IP được chỉ định cho nhà của bạn.

  • Nếu thông tin trùng khớp, ISP sẽ cần làm việc trực tiếp với Netflix để khắc phục sự cố. Hãy yêu cầu họ liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

  • Nếu thông tin không khớp, hãy yêu cầu ISP xác nhận rằng kết nối của bạn sử dụng máy chủ DNS của họ.

   • Nếu kết nối của bạn sử dụng máy chủ DNS của họ, họ sẽ cần làm việc trực tiếp với Netflix để khắc phục sự cố. Hãy yêu cầu họ liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

   • Nếu kết nối của bạn không sử dụng máy chủ DNS của họ, hãy yêu cầu họ giúp bạn chuyển kết nối sang máy chủ DNS của họ rồi khởi động lại ứng dụng Netflix và thử lại.

Bài viết liên quan