Cách bật hoặc tắt tự động phát nội dung xem trước

Để nhanh chóng xem thử các chương trình truyền hình và phim, bạn có thể cài đặt Netflix để tự động phát nội dung xem trước.

Lưu ý:
Một số TV và thiết bị đời cũ hơn không hỗ trợ tự động phát nội dung xem trước.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, hãy nhấn vào Netflix của tôi .

 3. Ở phía dưới bên phải, hãy nhấn vào Menu .

 4. Nhấp vào Quản lý hồ sơ .

 5. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Gạt nút chuyển bên cạnh Tự động phát bản xem trước  để bật hoặc tắt chế độ cài đặt này.

 7. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Hoàn tất.

Trình duyệt web

 1. Trên một trình duyệt web, hãy truy cập trang Tài khoản của bạn.

 2. Chọn Hồ sơ, sau đó chọn một hồ sơ. 

 3. Chọn Cài đặt phát lại.

 4. Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tùy chọn Tự động phát nội dung xem trước trong khi duyệt tìm trên tất cả các thiết bị.

  Lưu ý:
  Trên TV, thao tác tắt chế độ tự động phát nội dung xem trước sẽ không dừng chế độ tự động phát tại trang chi tiết của bộ phim hoặc chương trình truyền hình.
 5. Chọn Lưu.

Bạn có thể cần làm mới thiết bị để cài đặt mới có hiệu lực.

Để làm mới:

 • Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.

 • Hoặc từ menu bên trái, chọn Nhận trợ giúp > Tải lại Netflix.

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan