Cách bật hoặc tắt tự động phát nội dung xem trước

Để nhanh chóng xem thử các chương trình truyền hình và phim, bạn có thể cài đặt Netflix để tự động phát nội dung xem trước.

Để tự động phát nội dung xem trước:

  1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản của bạn.

  2. Mở phần cài đặt Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ cho hồ sơ mà bạn muốn sử dụng.

  3. Chọn Cài đặt phát lại.

  4. Đánh dấu Tự động phát nội dung xem trước trong khi duyệt tìm trên tất cả các thiết bị.

    • Để ngừng tự động phát nội dung xem trước, hãy bỏ đánh dấu hộp kiểm. Trên TV, việc tắt tự động phát nội dung xem trước không ngừng tự động phát tại trang chi tiết của chương trình truyền hình hoặc phim.

  5. Chọn Lưu.

Bạn có thể cần làm mới thiết bị để cài đặt mới có hiệu lực.

Để làm mới:

  • Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.

  • Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị rồi đăng nhập trở lại.

Nếu bạn sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng, hãy cập nhật ứng dụng:

Bài viết liên quan

Cách tự động phát tập tiếp theo