Cách bật hoặc tắt tự động phát nội dung xem trước

Để nhanh chóng xem thử các chương trình truyền hình và phim, bạn có thể cài đặt Netflix để tự động phát nội dung xem trước.

Trên iPhone, iPad, điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Ở phía dưới bên phải, hãy nhấn vào Netflix của tôi.

 2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Xem thêm  hoặc .

 3. Nhấn vào Quản lý hồ sơ .

 4. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Gạt nút chuyển đổi cạnh Tự động phát nội dung xem trước  để bật hoặc tắt cài đặt này.

 6. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Hoàn tất.

Trên tất cả các thiết bị khác

 1. Trên một trình duyệt web, hãy truy cập trang Tài khoản.

 2. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ, chọn một hồ sơ.

 3. Chọn Thay đổi cho Cài đặt phát lại.

 4. Đánh dấu Tự động phát nội dung xem trước trong khi duyệt tìm trên tất cả các thiết bị.

  • Để ngừng tự động phát nội dung xem trước, hãy bỏ đánh dấu hộp kiểm. Trên TV, việc tắt tự động phát nội dung xem trước không ngừng tự động phát tại trang chi tiết của chương trình truyền hình hoặc phim.

 5. Chọn Lưu.

Bạn có thể cần làm mới thiết bị để cài đặt mới có hiệu lực.

Để làm mới:

 • Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.

 • Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị rồi đăng nhập trở lại.

Bài viết liên quan

Cách tự động phát tập tiếp theo

Bài viết liên quan