Τρόπος δημιουργίας και επεξεργασίας προφίλ

Με τα προφίλ, κάθε μέλος του σπιτιού σας μπορεί να απολαμβάνει τη δική του εξατομικευμένη εμπειρία Netflix. Μπορείτε να έχετε έως και 5 προφίλ σε έναν λογαριασμό Netflix.

Σημείωση:
Σε συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν από το 2013 δεν υποστηρίζονται προφίλ.

Κάθε προφίλ μπορεί να έχει τα δικά του ξεχωριστά στοιχεία, όπως:

 • Γλώσσα προτίμησης

 • Βαθμό καταλληλότητας

 • Συγκεκριμένους περιορισμούς προβολής

 • Κλείδωμα προφίλ

 • Αρχείο ιστορικού προβολών

 • Αποθηκευμένη πρόοδο παιχνιδιού

 • Εμφάνιση υποτίτλων

 • Ρυθμίσεις αναπαραγωγής

 • Εξατομικευμένες προτάσεις τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών

 • Η λίστα μου*

 • Βαθμολογίες*

 • Email (για email ειδοποιήσεων και μόνο για προφίλ με όλους τους βαθμούς καταλληλότητας)

*Δεν διατίθεται στα προφίλ παιδιού σε υπολογιστές.

Αν χρησιμοποιείτε μια παλαιότερη συσκευή για την οποία απαιτείται κωδικός ενεργοποίησης, δεν θα μπορείτε να δημιουργείτε ή να εναλλάσσετε προφίλ από τη συσκευή. Για να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να παρακολουθείτε από ένα συγκεκριμένο προφίλ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του Netflix, επιλέξτε ένα προφίλ και ενεργοποιήστε τη συσκευή στην τοποθεσία Netflix.com/Activate. Αν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε προφίλ, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε στη συσκευή σας και να την ενεργοποιήσετε ξανά από το επιθυμητό προφίλ.

Τρόπος δημιουργίας ενός προφίλ

Σε συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν από το 2013 δεν υποστηρίζεται η προσθήκη προφίλ.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση προφίλ. Επιλέξτε Προσθήκη προφίλ

 2. Δώστε ένα όνομα στο προφίλ.

 3. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία Παιδικών του Netflix, επιλέξτε Παιδικά.

 4. Επιλέξτε Συνέχεια. Το νέο προφίλ θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα προφίλ του λογαριασμού σας.

Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να καταργήσετε ένα προφίλ από τη συσκευή σας ή κατά τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης για κινητές συσκευές, επισκεφτείτε την τοποθεσία Netflix.com από έναν υπολογιστή και ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία Παιδικών του Netflix, ανατρέξτε στο άρθρο Τρόπος δημιουργίας ενός προφίλ με συγκεκριμένο βαθμό καταλληλότητας.

Τρόπος διαγραφής ή προσαρμογής ενός προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόζετε ή να διαγράφετε προφίλ στις περισσότερες συσκευές.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση προφίλ

 2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Αλλάξτε το όνομα, την εικόνα ή τη γλώσσα του προφίλ

  • Οι αλλαγές στους βαθμούς καταλληλότητας πρέπει να γίνονται από τη σελίδα Λογαριασμός.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση για τις επιλογές σας ή επιλέξτε Διαγραφή προφίλ για να διαγράψετε εντελώς το προφίλ.

Σημείωση:
Το κύριο προφίλ του λογαριασμού Netflix δεν μπορεί να διαγραφεί. Αφού διαγράψετε ένα προφίλ, το ιστορικό προβολής και η αποθηκευμένη πρόοδος των παιχνιδιών του συγκεκριμένου προφίλ δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.


Αν δεν μπορείτε να αλλάξετε ένα προφίλ από τη συσκευή σας ή όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης κινητής συσκευής, επισκεφτείτε την τοποθεσία Netflix.com από έναν υπολογιστή και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.

Τρόπος χρήσης του προφίλ και των εργαλείων γονικού ελέγχου

Από όλα τα προφίλ χρηστών, εκτός από εκείνα με την εμπειρία Παιδικών του Netflix, μπορείτε να μεταβείτε και να επεξεργαστείτε το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για μεμονωμένα προφίλ. Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας απαιτείται για την επεξεργασία των επιλογών Περιορισμοί προβολής ή Κλείδωμα προφίλ .

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός μεμονωμένου προφίλ:

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 2. Επιλέξτε ένα όνομα προφίλ από το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή για τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε σε εκείνο το προφίλ.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση/Υποβολή των αλλαγών.

Τρόπος χρήσης άλλης διεύθυνσης email σε κάθε προφίλ

Το πρώτο προφίλ που θα δημιουργηθεί είναι το κύριο προφίλ στο Netflix και είναι συσχετισμένο με τη διεύθυνση email στον Λογαριασμό.

Μπορείτε να προσθέτετε μια διαφορετική διεύθυνση email σε κάθε δευτερεύον προφίλ Ενήλικα για να λαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις και άλλες επικοινωνίες από το Netflix. Οι διευθύνσεις email που έχουν συσχετιστεί με τα δευτερεύοντα προφίλ δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να συνδεθείτε στον κύριο λογαριασμό σας στο Netflix.

Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το email που έχει συσχετιστεί με ένα δευτερεύον προφίλ:

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, συνδεθείτε στο προφίλ για το οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα email.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 3. Επιλέξτε το όνομα προφίλ από το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα email.

  • Δίπλα στην επιλογή Email προφίλ, επιλέξτε Προσθήκη ή Αλλαγή αν έχετε ήδη προσθέσει ένα email.

 4. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό email για το προφίλ.

 5. Επιλέξτε Προσθήκη email.

  • Μπορείτε να επιλέξετε Αλλαγή email ή Διαγραφή email αν ενημερώνετε ένα υπάρχον email.

Σημείωση:
Τα μέλη στη Γερμανία θα πρέπει να επιβεβαιώσουν δύο φορές για την προσθήκη ή την αλλαγή διεύθυνσης email.