Τρόπος δημιουργίας και επεξεργασίας προφίλ

Με τα προφίλ, τα άτομα που ζουν μαζί σε ένα σπίτι μπορούν να έχουν τη δική τους, εξατομικευμένη εμπειρία Netflix. Μπορείτε να έχετε έως και 5 προφίλ σε έναν λογαριασμό Netflix.

Σημείωση:
Σε συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν από το 2013 δεν υποστηρίζονται προφίλ.

Κάθε προφίλ μπορεί να έχει τα δικά του ξεχωριστά στοιχεία, όπως:

 • Γλώσσα προτίμησης

 • Βαθμό καταλληλότητας

 • Συγκεκριμένους περιορισμούς προβολής

 • Κλείδωμα προφίλ

 • Αρχείο ιστορικού προβολών

 • Αποθηκευμένη πρόοδο παιχνιδιού

 • Εμφάνιση υποτίτλων

 • Ρυθμίσεις αναπαραγωγής

 • Εξατομικευμένες προτάσεις τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών

 • Η λίστα μου*

 • Βαθμολογίες*

 • Email (για email ειδοποιήσεων και μόνο για προφίλ με όλους τους βαθμούς καταλληλότητας)

*Δεν διατίθεται στα προφίλ παιδιού σε υπολογιστές.

Τρόπος δημιουργίας ενός προφίλ

Σε συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν από το 2013 δεν υποστηρίζεται η προσθήκη προφίλ.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση προφίλ. Επιλέξτε Προσθήκη προφίλ

  • Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής του Netflix για Android ή iOS, πατήστε το εικονίδιο προφίλ ή Περισσότερα και επιλέξτε Διαχείριση Προφίλ. Επιλέξτε Προσθήκη προφίλ.

 2. Δώστε ένα όνομα στο προφίλ.

 3. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία Παιδικών του Netflix, επιλέξτε Παιδικά.

 4. Επιλέξτε Συνέχεια ή Αποθήκευση. Το νέο προφίλ θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα των προφίλ στον λογαριασμό σας.

Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ από τη συσκευή σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία Netflix.com από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία παιδικών του Netflix, ανατρέξτε στην επιλογή Τρόπος δημιουργίας ενός προφίλ με συγκεκριμένο βαθμό καταλληλότητας.

Τρόπος διαγραφής ή προσαρμογής ενός προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόζετε ή να διαγράφετε προφίλ στις περισσότερες συσκευές.

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση προφίλ

  • Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής του Netflix για Android ή iOS, πατήστε το εικονίδιο προφίλ ή Περισσότερα και επιλέξτε Διαχείριση Προφίλ.

 2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Αλλάξτε το όνομα, την εικόνα ή τη γλώσσα του προφίλ.

  • Οι αλλαγές στους βαθμούς καταλληλότητας πρέπει να γίνονται από τη σελίδα Λογαριασμός.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση για τις αλλαγές σας ή επιλέξτε Διαγραφή προφίλ για να διαγράψετε εντελώς το προφίλ.

Σημείωση:
Το κύριο προφίλ του λογαριασμού Netflix δεν μπορεί να διαγραφεί. Αφού διαγράψετε ένα προφίλ, το ιστορικό προβολής και η αποθηκευμένη πρόοδος των παιχνιδιών του συγκεκριμένου προφίλ δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.


Εάν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ από τη συσκευή σας, επισκεφθείτε το Netflix.com από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.

Τρόπος χρήσης του προφίλ και των εργαλείων γονικού ελέγχου

Από όλα τα προφίλ χρηστών, εκτός από εκείνα με την εμπειρία Παιδικών του Netflix, μπορείτε να μεταβείτε και να επεξεργαστείτε το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για μεμονωμένα προφίλ. Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας απαιτείται για την επεξεργασία των επιλογών Περιορισμοί προβολής ή Κλείδωμα προφίλ.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός μεμονωμένου προφίλ:

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 2. Επιλέξτε ένα όνομα προφίλ από το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή για τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε σε εκείνο το προφίλ.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση/Υποβολή των αλλαγών.

Τρόπος χρήσης άλλης διεύθυνσης email σε κάθε προφίλ

Το πρώτο προφίλ που θα δημιουργηθεί είναι το κύριο προφίλ στο Netflix και είναι συσχετισμένο με τη διεύθυνση email στον Λογαριασμό.

Μπορείτε να προσθέτετε μια διαφορετική διεύθυνση email σε κάθε δευτερεύον προφίλ Ενήλικα για να λαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις και άλλες επικοινωνίες από το Netflix. Οι διευθύνσεις email που έχουν συσχετιστεί με τα δευτερεύοντα προφίλ δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να συνδεθείτε στον κύριο λογαριασμό σας στο Netflix.

Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το email που έχει συσχετιστεί με ένα δευτερεύον προφίλ:

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, συνδεθείτε στο προφίλ για το οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα email.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 3. Επιλέξτε το όνομα προφίλ από το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα email.

  • Δίπλα στην επιλογή Email προφίλ, επιλέξτε Προσθήκη ή Αλλαγή αν έχετε ήδη προσθέσει ένα email.

 4. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό email για το προφίλ.

 5. Επιλέξτε Προσθήκη email.

  • Μπορείτε να επιλέξετε Αλλαγή email ή Διαγραφή email αν ενημερώνετε ένα υπάρχον email.

Σημείωση:
Τα μέλη στη Γερμανία θα πρέπει να επιβεβαιώσουν δύο φορές για την προσθήκη ή την αλλαγή διεύθυνσης email.