Πώς να δημιουργείτε, να αλλάζετε ή να διαγράφετε προφίλ

Τα άτομα που ζουν μαζί σε ένα σπίτι μπορούν να έχουν τη δική τους, εξατομικευμένη εμπειρία Netflix. Μπορείτε να έχετε έως και 5 προφίλ σε έναν λογαριασμό Netflix.

Σε επίπεδο προφίλ μπορεί να οριστεί μεμονωμένα:

 • Βαθμός καταλληλότητας

 • Περιορισμοί προβολής

 • Κλείδωμα προφίλ

 • Αρχείο ιστορικού προβολών

 • Ψευδώνυμο παιχνιδιού

 • Αποθηκευμένη πρόοδος παιχνιδιού

 • Εμφάνιση υποτίτλων

 • Ρυθμίσεις αναπαραγωγής

 • Εξατομικευμένες προτάσεις τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών

 • Η λίστα μου

 • Οι βαθμολογίες

 • Email

Σημείωση:
Ορισμένα χαρακτηριστικά του προφίλ δεν είναι διαθέσιμα σε παιδικά προφίλ.

Δημιουργία προφίλ

Σε συσκευές που κατασκευάστηκαν πριν από το 2013 δεν υποστηρίζεται η προσθήκη προφίλ.

 1. Από τη σελίδα Διαχείριση προφίλ, επιλέξτε Προσθήκη προφίλ

  • Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής του Netflix για Android ή iOS, πατήστε το εικονίδιο προφίλ ή Περισσότερα και επιλέξτε Διαχείριση προφίλ. Επιλέξτε Προσθήκη προφίλ.

 2. Δώστε ένα όνομα στο προφίλ. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία Παιδικών του Netflix, επιλέξτε Παιδικά.

 3. Επιλέξτε Συνέχεια ή Αποθήκευση. Το νέο προφίλ θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα των προφίλ στον λογαριασμό σας.

Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ από τη συσκευή σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία netflix.com από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.

Διαγραφή προφίλ

Μπορείτε να διαγράφετε προφίλ στις περισσότερες συσκευές.

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση προφίλ του λογαριασμού σας. 

  • Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής του Netflix για Android ή iOS, πατήστε το εικονίδιο προφίλ ή Περισσότερα και επιλέξτε Διαχείριση προφίλ.

 2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να διαγράψετε. Το κύριο προφίλ του λογαριασμού Netflix δεν μπορεί να διαγραφεί.

 3. Επιλέξτε Διαγραφή προφίλ. Αν δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα προφίλ από τη συσκευή σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία netflix.com από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και ακολουθήστε τα βήματα.

Αφού διαγράψετε ένα προφίλ, το ιστορικό προβολής και η αποθηκευμένη πρόοδος των παιχνιδιών του συγκεκριμένου προφίλ δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα.

Αλλαγή προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόζετε ή να διαγράφετε προφίλ στις περισσότερες συσκευές.

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση προφίλ του λογαριασμού σας. 

  • Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής του Netflix για Android ή iOS, πατήστε το εικονίδιο προφίλ ή Περισσότερα και επιλέξτε Διαχείριση προφίλ.

 2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Αλλάξτε το όνομα, την εικόνα ή τη γλώσσα του προφίλ. Εάν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ από τη συσκευή σας, επισκεφθείτε το netflix.com από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.

  • Οι αλλαγές στους βαθμούς καταλληλότητας πρέπει να γίνονται από τη σελίδα Λογαριασμός.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση για τις αλλαγές σας.

Χρήση του προφίλ και των εργαλείων γονικού ελέγχου

Από όλα τα προφίλ χρηστών, εκτός από εκείνα με την εμπειρία Παιδικών του Netflix, μπορείτε να μεταβείτε και να επεξεργαστείτε το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για μεμονωμένα προφίλ. Ο κωδικός πρόσβασης του λογαριασμού σας απαιτείται για την επεξεργασία των επιλογών Περιορισμοί προβολής ή Κλείδωμα προφίλ.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός μεμονωμένου προφίλ:

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 2. Επιλέξτε ένα όνομα προφίλ από το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή για τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε σε εκείνο το προφίλ.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση/Υποβολή των αλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Εργαλεία γονικού ελέγχου στο Netflix.

Προσθήκη διεύθυνσης email

Όταν δημιουργείτε τον λογαριασμό σας στο Netflix, συνδέουμε τη διεύθυνση email που μας δίνετε με το πρώτο προφίλ που δημιουργείτε.

Μπορείτε να προσθέτετε μια διαφορετική διεύθυνση email σε κάθε δευτερεύον προφίλ Ενήλικα για να λαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις και άλλες επικοινωνίες από το Netflix. Οι διευθύνσεις email που έχουν συσχετιστεί με τα δευτερεύοντα προφίλ δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να συνδεθείτε στον κύριο λογαριασμό σας στο Netflix.

Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το email που έχει συσχετιστεί με ένα δευτερεύον προφίλ:

 1. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, συνδεθείτε στο προφίλ για το οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα email.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα Λογαριασμός.

 3. Επιλέξτε το όνομα προφίλ από το μενού Προφίλ και γονικοί έλεγχοι για το οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα email.

  • Δίπλα στην επιλογή Email προφίλ, επιλέξτε Προσθήκη ή Αλλαγή αν έχετε ήδη προσθέσει ένα email.

 4. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό email για το προφίλ.

 5. Επιλέξτε Προσθήκη email.

  • Μπορείτε να επιλέξετε Αλλαγή email ή Διαγραφή email αν ενημερώνετε ένα υπάρχον email.

Δημιουργία και διαχείριση ψευδωνύμων παιχνιδιών

Ανατρέξτε στο άρθρο Τρόπος δημιουργίας, ενημέρωσης και χρήσης ψευδωνύμων παιχνιδιών για να μάθετε περισσότερα.

Σχετικά άρθρα