Η εφαρμογή του Netflix λείπει από την τηλεόραση ή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.

Αν η πιστεύετε ότι η τηλεόραση ή η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε είναι συμβατή με το Netflix, αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή του Netflix, μπορεί να υπάρχει μια ενημερωμένη έκδοση ή ένα πρόβλημα με την ίδια τη συσκευή. Ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων παρακάτω για να επιλύσετε το πρόβλημα.

  1. Ελέγξτε αν η εφαρμογή του Netflix είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας, αναζητώντας στο Κέντρο βοήθειας της Netflix το άρθρο σχετικά με τις λειτουργίες για τον κατασκευαστή της συσκευής σας και ακολουθώντας τα βήματα ρύθμισης.

  2. Ελέγξτε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις υλικολογισμικού ή λογισμικού για την τηλεόραση ή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να ελέγξετε αν υπάρχουν ενημερώσεις ή για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού ή λογισμικού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

  3. Αν η συσκευή σας είναι πλήρως ενημερωμένη, αλλά εξακολουθείτε να μην βλέπετε την εφαρμογή του Netflix, ο κατασκευαστής της συσκευής σας μπορεί να επιβεβαιώσει αν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για το μοντέλο σας και να σας παράσχει οδηγίες για να την εγκαταστήσετε.