Γιατί δεν είναι διαθέσιμη για λήψη μια ταινία ή μια τηλεοπτική εκπομπή;

Υπάρχει η δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών από το Netflix και άλλους παρόχους περιεχομένου στις εφαρμογές μας για iOS, Android, Amazon Fire και Windows 10.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη τίτλων, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών από το Netflix.

Γιατί κάποιοι τίτλοι δεν είναι διαθέσιμοι για λήψη;

Προσπαθούμε να είναι διαθέσιμες για λήψη όσο το δυνατόν περισσότερες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές. Όταν ένας τίτλος δεν είναι διαθέσιμος για λήψη, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, π.χ.:

  • Αυτήν τη στιγμή κάποια άλλη εταιρεία έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του περιεχομένου.

  • Τα δικαιώματα δεν προσφέρονται για αγορά από τον πάροχο περιεχομένου.

  • Δημοτικότητα, κόστος, εποχικοί ή άλλοι τοπικοί παράγοντες ή διαθεσιμότητα.

Γιατί ορισμένες πρωτότυπες τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες του Netflix δεν είναι διαθέσιμες για λήψη;

Η παραγωγή ορισμένων τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών γίνεται σε συνεργασία με ένα κινηματογραφικό στούντιο το οποίο είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με το περιεχόμενο. Παρόλο που μπορεί να διαθέτουμε τα δικαιώματα ώστε να τις προσφέρουμε για streaming, ενδέχεται να μην μπορούμε να τις προσφέρουμε για λήψη.

Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς εξασφαλίζει η Netflix άδειες για τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες; για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξασφάλιση αδειών προβολής και πώς προσδιορίζεται το πρωτότυπο περιεχόμενο του Netflix.