Το εικονίδιο Cast δεν είναι διαθέσιμο, όταν προσπαθώ να παρακολουθήσω περιεχόμενο του Netflix στο Chromecast.

Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο Cast όταν προσπαθείτε να παρακολουθήσετε περιεχόμενο του Netflix στο Chromecast, αυτό συνήθως υποδεικνύει ότι στη συσκευή από την οποία επιχειρείτε τη μετάδοση υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να ανανεωθούν. Ακολουθήστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή σας παρακάτω για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Τηλέφωνο ή tablet Android

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με το Chromecast

 1. Από τη συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google Home.

 2. Πατήστε το κουμπί Συσκευές στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 3. Βρείτε το Chromecast.

  • Αν το Chromecast εμφανίζεται στη λίστα, τότε βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή Android.

  • Αν το Chromecast δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορεί να είναι συνδεδεμένο σε διαφορετικό δίκτυο από αυτό της συσκευής Android. Ανατρέξτε στην τοποθεσία web υποστήριξης της Google, για να αλλάξετε δίκτυα.

 4. Όταν το Chromecast θα είναι στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή Android, δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Αποσυνδεθείτε από το Netflix

 1. Ενώ βρίσκεστε στην εφαρμογή του Netflix, πατήστε το κουμπί Μενού στην επάνω αριστερή γωνία ή το κουμπί Περισσότερα στην κάτω δεξιά γωνία.

 2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Αποσύνδεση.

 3. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να αποσυνδεθείτε.

 4. Αφού αποσυνδεθείτε, συνδεθείτε ξανά και δοκιμάστε και πάλι να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το τηλέφωνο ή το tablet Android.

 1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο ή το tablet Android πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.

 2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να απενεργοποιηθεί η συσκευή Android.

 3. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας, για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή Android.

 4. Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή Android, προσπαθήστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

iPhone, iPad ή iPod touch

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με το Chromecast

 1. Από το iPhone, το iPad ή το iPod touch, ανοίξτε την εφαρμογή Google Home.

 2. Πατήστε το κουμπί Συσκευές στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 3. Βρείτε το Chromecast.

  • Αν το Chromecast εμφανίζεται στη λίστα, τότε βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή iOS.

  • Αν το Chromecast δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορεί να είναι συνδεδεμένο σε διαφορετικό δίκτυο από αυτό της συσκευής iOS. Ανατρέξτε στην τοποθεσία web υποστήριξης της Google για να αλλάξετε δίκτυα.

 4. Όταν το Chromecast θα είναι στο ίδιο δίκτυο με το iPhone, το iPad ή το iPod touch, δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το Netflix.

Επανεκκινήστε το Chromecast

 1. Αποσυνδέστε το Chromecast από την παροχή ρεύματος για 15 δευτερόλεπτα.

 2. Συνδέστε το ξανά και περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση του Chromecast.

 3. Όταν ενεργοποιηθεί το Chromecast, ελέγξτε ξανά αν λειτουργεί το Netflix.

Υπολογιστής Windows ή Mac

Απενεργοποιήστε τις επεκτάσεις του Chrome

Αν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τα μη απαραίτητα πρόσθετα προτού προσπαθήσετε ξανά. Για να απενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις του Chrome:

 1. Στη γραμμή διευθύνσεων του Chrome, πληκτρολογήστε chrome://extensions.

 2. Στη λίστα των επεκτάσεων χρησιμοποιήστε την εναλλαγή για να απενεργοποιήσετε τυχόν επεκτάσεις που είναι ενεργοποιημένες (οι ενεργοποιημένες επεκτάσεις θα εμφανίζονται με μπλε ρυθμιστικό εναλλαγής).

  Σημείωση:
  Οι επεκτάσεις που εμφανίζονται στη λίστα Εφαρμογές Chrome δεν χρειάζεται να απενεργοποιηθούν.
 3. Δοκιμάστε ξανά να ανοίξετε το Netflix.

Αν με τα παραπάνω βήματα επιλύθηκε το πρόβλημα, μπορείτε να δοκιμάσετε να ενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις μία-μία, για να δείτε ποια αποτρέπει τη σωστή φόρτωση των σελίδων στην τοποθεσία Netflix.