חיובים לא מזוהים או לא מורשים מ‑Netflix

אם בדף החשבון שלך מופיעים חיובים בלתי צפויים מ-Netflix, מומלץ לפעול לפי ההנחיות הבאות, לפי המקרה.

קיבלת חיוב מ-Netflix אבל אין לך חשבון

ייתכן שמישהו פתח חשבון עם אמצעי התשלום שלך

אם מעולם לא נרשמת ל‑Netflix או שהתעורר בך חשד שמישהו משתמש בפרטי התשלום בחשבון Netflix ללא הסכמתך, חשוב  ליצור איתנו קשר ללא דיחוי.

חיובים בכרטיס שפג תוקפו

>ייתכן שהבנק שלך עדכן את הפרטים של כרטיס האשראי או כרטיס החיוב המיידי שלך

בנקים עשויים לעדכן באופן אוטומטי מספרים של כרטיסי אשראי או כרטיסי חיוב מיידי בעקבות הנפקת כרטיס חדש. העדכון מאפשר המשך שימוש בכרטיס גם אם תוקפו פג. אפשר להסיר או לעדכן את פרטי התשלום בכל שלב בדף חשבון.

סכום החיוב שונה מהצפוי

חיובים לאחר ביטול החשבון

מידע נוסף זמין במאמר חיובים לאחר ביטול Netflix

חיובים מרובים

מידע נוסף זמין במאמר Netflix חייבה אותי פעמיים

מאמרים קשורים