איך לאתר את תאריך החיוב

איתור תאריך החיוב

כדי לעיין בפרטים של חבילת המינוי ובהיסטוריית החיובים, יש להיכנס לחשבון וללחוץ על פרטי חיוב. תאריך החיוב שלך תואם לתאריך שבו נרשמת ל-Netflix.

  • במקרה של אזורי זמן שונים, ייתכן שהחיוב יתבצע 24 שעות לפני תאריך החיוב הרשמי.

  • אם תאריך החיוב חל ביום שלא קיים בחודש מסוים (למשל 31 בחודש), החיוב יתבצע ביום האחרון של אותו חודש.

  • אם התשלום על המינוי שלך ב-Netflix מתבצע באמצעות ספק חיצוני, תאריך החיוב שלך ב‑Netflix עשוי להיות שונה מתאריך החיוב שלך אצל הספק.

שינוי תאריך החיוב

כדי לשנות את תאריך החיוב, יש לבטל את החשבון ולהפעיל אותו מחדש בתאריך החיוב הרצוי.

  • במקרה של ביטול המינוי במהלך תקופת החיוב, ניתן להמשיך לצפות ב‑Netflix עד לסיום תקופת החיוב. לאחר מכן אפשר יהיה להפעיל מחדש את החשבון בתאריך החיוב הרצוי. 

  • אם החשבון שלך במצב השעיה, הביטול יקבל תוקף מיידי, ותהיה לך אפשרות להפעיל מחדש את החשבון בכל שלב.

מאמרים קשורים