שינוי תאריך החיוב

איתור תאריך החיוב

כדי לעיין בפרטים של חבילת המינוי ובהיסטוריית החיובים, יש להיכנס לחשבון וללחוץ על פרטי חיוב. תאריך החיוב שלך תואם לתאריך שבו נרשמת ל-Netflix.

  • במקרה של אזורי זמן שונים, ייתכן שהחיוב יתבצע 24 שעות לפני תאריך החיוב הרשמי.

  • אם תאריך החיוב חל ביום שלא קיים בחודש מסוים (למשל 31 בחודש), החיוב יתבצע ביום האחרון של אותו חודש.

  • אם התשלום על המינוי שלך ב-Netflix מתבצע באמצעות ספק חיצוני, תאריך החיוב שלך ב‑Netflix עשוי להיות שונה מתאריך החיוב שלך אצל הספק.

שינוי תאריך החיוב

כדי לבדוק אם באפשרותך לשנות את תאריך החיוב, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. יש להיכנס לחשבון.

  2. יש ללחוץ על שנה את תאריך החיוב (אם זמין) ולפעול על פי ההנחיות.

    • אפשרות זו זמינה רק אם התשלום מתבצע באמצעות כרטיס חיוב מיידי או כרטיס אשראי, או באמצעות PayPal (אם רלוונטי).

    • לא ניתן לשנות את תאריך החיוב במהלך תקופת ניסיון בחינם, בתאריך החיוב עצמו או אם החשבון מושעה.

במקרה של שינוי תאריך החיוב, יבוצע חיוב מיידי על הימים שלפני תאריך החיוב החדש (לדוגמה, אם תאריך החיוב השתנה מ-1 בחודש ל-10 בו, יתבצע חיוב על עשרת הימים הראשונים).

מאמרים קשורים