הגדרה של סיווגי צפייה לפרופיל או חסימה של כותרים

כשמגדירים סיווג צפייה לפרופיל, באותו פרופיל יוצגו רק תוכניות טלוויזיה, סרטים ומשחקים שהסיווג שלהם זהה לסיווג שהוגדר או נמוך ממנו. אפשר גם לחסום תוכניות טלוויזיה וסרטים ספציפיים כך שלא יופיעו בפרופילים ספציפיים.

הגדרת סיווגי צפייה לפרופיל

טלפון/טאבלט Android או מכשיר iPhone או iPad

 1. פותחים את אפליקציית Netflix.

 2. לוחצים על Netflix שלי בפינה השמאלית התחתונה.

 3. לוחצים על תפריט  בפינה השמאלית העליונה.

 4. לוחצים על ניהול פרופילים .

 5. בוחרים את הפרופיל הרלוונטי.

 6. לוחצים על הגבלות צפייה .

 7. לוחצים על סיווג צפייה .

 8. מזינים את הסיסמה לחשבון Netflix.

 9. מגדירים את סיווג הצפייה הרצוי.

בדפדפן

 1. נכנסים לדף חשבון בדפדפן.

 2. לוחצים על פרופילים ובוחרים פרופיל. 

 3. לוחצים על הגבלות צפייה.

 4. מזינים את הסיסמה לחשבון Netflix.

 5. מגדירים את סיווג הצפייה הרצוי.

 6. לוחצים על שמור.

חשוב:
סיווגי משחקים תואמים לסיווגי הצפייה של תוכניות טלוויזיה או סרטים שהוגדרו לפרופיל. מידע נוסף זמין במאמר סיווגי משחקים ב‑Netflix.

בפרופילים שנקבע להם סיווג צפייה יוצגו רק כותרים שמתאימים לסיווג הצפייה שנבחר.

אם נתקלת בבעיה כשניסית לשנות את סיווגי הצפייה בפרופיל ילדים, מומלץ לעיין במאמר אין לי אפשרות לשנות את הגבלות סיווג הצפייה בחוויית הילדים של Netflix.

חסימה או ביטול חסימה של תוכנית טלוויזיה או סרט

טלפון/טאבלט Android או מכשיר iPhone או iPad

 1. פותחים את אפליקציית Netflix.

 2. לוחצים על Netflix שלי בפינה השמאלית התחתונה.

 3. לוחצים על תפריט  בפינה השמאלית העליונה.

 4. לוחצים על ניהול פרופילים .

 5. בוחרים את הפרופיל הרלוונטי.

 6. לוחצים על הגבלות צפייה .

 7. לוחצים על חסימת כותרים .

 8. מזינים שם של תוכנית טלוויזיה או סרט ולוחצים על הכותר כדי להוסיף אותו לרשימת הכותרים החסומים.

  • כדי להסיר כותר מרשימת הכותרים החסומים, לוחצים על עריכה ואז על ה‑X שמופיע ליד שם הכותר.

בדפדפן

 1. נכנסים לדף חשבון בדפדפן.

 2. לוחצים על פרופילים ובוחרים פרופיל. 

 3. לוחצים על הגבלות צפייה.

 4. מזינים את הסיסמה לחשבון Netflix.

 5. מקלידים את השם של תוכנית הטלוויזיה או הסרט במקטע הגבלות כותרים ולוחצים על הכותר.

  • כדי להסיר כותר מרשימת הכותרים החסומים, לוחצים על ה‑X שמופיע ליד שם הכותר.

 6. לוחצים על שמור.

תוכניות טלוויזיה וסרטים שמופיעים ברשימת הכותרים החסומים וברשימת הכותרים המוגבלים יוסרו מהפרופיל הרלוונטי.

חשוב:
יכול להיות שצריך לרענן את המכשיר כדי שההגדרות החדשות ייכנסו לתוקף. כדי לעדכן:
– יש לעבור לפרופיל אחר ואז לחזור לפרופיל הנוכחי.
– אפשר גם לצאת מהחשבון במכשיר ואז להיכנס אליו שוב.

כדי להפיק את מלוא התועלת מבקרת ההורים ב‑Netflix, חשוב לעדכן לגרסה האחרונה של הגדרות בקרת ההורים.

מאמרים קשורים