איך מגדירים בקרת הורים בחשבון Netflix?

כבעל החשבון הראשי, תוכל לבצע בקרה על הצפייה בחשבון שלך בשתי דרכים:

1. ברמת החשבון (בקרה גבוהה)

דרישה להזנת קוד אישי לצורך צפייה בכותרים בעלי סיווגי צפייה ספציפיים

 • הגדר קוד אישי בן 4 ספרות שיש להזין כדי לצפות בכל תוכנית טלוויזיה או סרט שסיווג הצפייה שלו/ה גבוה מהסיווג המוגדר, בכל אחד מהפרופילים. קוד אישי מבטיח שילדך לא יצפה בתוכן שסיווג הצפייה שלו גבוה מהסיווג שהגדרת.

דרישה להזנת קוד אישי לצורך צפייה בתוכניות טלוויזיה ובסרטים ספציפיים

 • הגדר קוד אישי בן 4 ס��רות שיש להזין כדי לצפות בסדרת טלוויזיה או בסרט ספציפי/ת, בכל אחד מהפרופילים. קוד אישי מבטיח שילדך לא יצפה בסדרת הטלוויזיה או בסרט הספציפי/ת.

2. ברמת הפרופיל (בקרה נמוכה)

בחר סיווג צפייה לפרופיל

 • הגדר סיווג צפייה לפרופיל מסוים כדי לקבוע אילו תוכניות טלוויזיה וסרטים יהיו זמינים לפרופיל זה. אתה, ההורה או האפוטרופוס, מבטיחים שילדך ישתמש אך ורק בפרופיל הנכון.

ברמת החשבון: הגדר קוד אישי בחשבון כדי להגביל את הצפייה בכותרים שסיווג הצפייה שלהם גבוה מרמה מוגדרת

בצע את השלבים הבאים כדי ליצור הגדרות קוד אישי לחשבון שלך או לעדכן אותן. לתשומת לבך, לא ניתן להזין קודים אישיים במכשירים שיוצרו לפני 2013, אבל הגדרות הקוד האישי עדיין יהיו בתוקף. כדי לצפות בכותר המוגן באמצעות קוד אישי, עליך להשתמש במכשיר שיוצר לאחר שנת 2013 או באתר האינטרנט של Netflix.

 1. עבור אל הדף חשבון בדפדפן אינטרנט.

 2. לחץ על הקישור בקרת הורים במקטע הגדרות.

 3. הזן את הסיסמה לחשבון שלך ב-Netflix ולחץ עלהמשך.

 4. הזן ארבע ספרות בשדה הקוד האישי (ללא אותיות) – זה יהיה הקוד האישי שלך.

 5. הגדר רמת הגנה באמצעות קוד אישי לפי האפשרויות הבאות:

  • ילדים קטנים – כל הגילים

  • ילדים גדולים - 7‏+, כותרים מסוימים בסיווג 13‏+

  • נוער - 13‏+

  • מבוגרים - ‎16+,‏ 18+

  שים לב:
  לבירור רמות ההגנה השונות באמצעות קוד אישי, עיין בסיווגי הצפייה הזמינים במדינה שלך.
 6. לחץ על שמור.

מידע נוסף על בקרה באמצעות קוד אישי, לרבות הנחיות להסרה של קוד אישי מהחשבון, עומד לרשותך בדף איך מגדירים קוד אישי לבקרת הורים?

ברמת החשבון: הגדר קוד אישי כדי להגביל את הצפייה בתוכנית טלוויזיה או בסרט ספציפי/ת

בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר קוד אישי לכותר ספציפי. לתשומת לבך, לא ניתן להזין קודים אישיים במכשירים שיוצרו לפני 2013, אבל הגדרות הקוד האישי עדיין יהיו בתוקף. כדי לצפות בכותר המוגן באמצעות קוד אישי, עליך להשתמש במכשיר שיוצר לאחר שנת 2013 או באתר האינטרנט של Netflix.

 1. עבור אל הדף חשבון בדפדפן אינטרנט.

 2. לחץ על הקישור בקרת הורים במקטע הגדרות.

 3. הזן את הסיסמה לחשבון שלך ב-Netflix ולחץ עלהמשך.

 4. אם עדיין אין לך קוד אישי, הזן ארבע ספרות בשדה הקוד האישי (ללא אותיות) – זה יהיה הקוד האישי שלך.

 5. הגדר הגנה באמצעות קוד אישי לכותר ספציפי. לשם כך, הגדר את הכותר

 6. לחץ על שמור.

מידע נוסף על בקרה באמצעות קוד אישי, לרבות הנחיות להסרה של קוד אישי מהחשבון, עומד לרשותך בדף איך מגדירים קוד אישי לבקרת הורים?

ברמת הפרופיל: הגדר את סיווג הצפייה לפרופיל נתון

 1. עבור אל הדף חשבון בדפדפן אינטרנט ולחץ על נהל פרופילים.

 2. בחר בפרופיל שברצונך לערוך.

 3. במקטע התכנים המותרים לצפייה מתאימים לקבוצות גיל אלה:, בחר את סיווג הצפייה הרצוי.

  • ילדים קטנים בלבד – צפייה בתוכניות טלוויזיה וסרטים המתאימים לכול הגילים.

  • ילדים גדולים וקטנים – צפייה בתוכניות טלוויזיה וסרטים המתאימים לילדים גדולים יותר.

  • בני נוער וילדים – צפייה בתוכניות טלוויזיה וסרטים המתאימים לנערים ולנערות.

  • כל הגילים – צפייה בכל תוכניות הטלוויזיה והסרטים, כולל תוכן למבוגרים.

  שים לב שאת הפרופיל של בעל החשבון הראשי ניתן להגדיר רק לסיווג בני נוער וילדים או לסיווג כל הגילים.

 4. לחץ על שמור.

שים לב:
השינויים שתבצע בהגדרות בקרת ההורים ייכנסו לתוקף בכל המכשירים תוך 8 שעות לכל היותר. כדי להאיץ את התהליך, צא מהחשבון שלך ב-Netflix במכשיר שאתה מעוניין לצפות באמצעותו, ואז היכנס מחדש.