ניהול הקוד האישי ברמת החשבון

אם כבר הגדרת קוד אישי לחשבון שלך, יש לך אפשרות לנעול פרופילים ספציפיים באמצעות קוד או להגביל את הצפייה בחשבון כולו באמצעות קוד אישי אחד.

נעילת פרופילים ספציפיים באמצעות קודים אישיים נפרדים

כדי לנעול פרופילים ספציפיים בחשבון, חשוב לעדכן לגרסה האחרונה של הגדרות בקרת ההורים. הגרסה האחרונה תאפשר לך להתאים אישית את הצפייה לכל פרופיל בחשבון בנפרד ולנעול פרופילים מסוימים באמצעות קוד אישי.

חשוב:
לאחר עדכון להגדרות בקרת ההורים המאפשרות התאמה אישית של כל פרופיל בנפרד אין אפשרות לחזור לשימוש בקוד אישי יחיד לחשבון כולו. הקוד האישי הקיים יוסר מהחשבון שלך.

המשך השימוש בקוד אישי אחד

אם הגדרת קוד בקרת הורים בחשבון לצורך הגבלת הצפייה בסיווגי צפייה או בכותרים מסוימים, מעתה באפשרותך לקבוע ולהתאים אישית בקרות לכל פרופיל בנפרד. לרשותך הנחיות במקטע בקרות הורים בדףחשבון.

כדי להמשיך להשתמש בקוד אישי אחד, יש להימנע מעדכון לגרסה האחרונה של הגדרות בקרת ההורים.

  • תופיע הנחיה להזנת הקוד האישי בהתאם לסיווג הצפייה הנוכחי שנקבע בהגדרות בקרת ההורים.

  • סיווג הצפייה והגבלות הכותרים הקיימים יבואו לידי ביטוי בחשבון שלך.

    חשוב:
    תהיה לך אפשרות לערוך את הקוד האישי או את הגבלות סיווג הצפייה רק לאחר עדכון לגרסה האחרונה של הגדרות בקרת ההורים.

    במקרה של שינוי ההגדרות לצורך התאמה אישית של הבקרות לכל פרופיל בנפרד, הקוד הנוכחי שלך יוסר מהחשבון.

חשוב:
כדי שההגדרות ייכנסו לתוקף, ייתכן צורך ברענון המכשיר. כדי לרענן:
– יש לעבור לפרופיל אחר ואז לחזור לפרופיל הנוכחי.
– אפשר גם לצאת מהחשבון במכשיר ואז להיכנס אליו שוב.

כדי להפיק את מלוא התועלת מבקרת ההורים ב-Netflix, חשוב לעדכן לגרסה האחרונה של הגדרות בקרת ההורים.

מאמרים קשורים