הוספה או הסרה של קוד אישי לפרופיל

כדי להגביל את הגישה לפרופיל ספציפי בחשבון, אפשר להגן על הפרופיל באמצעות קוד נעילת פרופיל. אם כבר נכנסת לפרופיל והופיעה הנחיה להזנת קוד אישי לפני הפעלה של תוכנית טלוויזיה או סרט, מומלץ לעיין במידע נוסף על קודים אישיים ברמת החשבון.

להוספת קוד אישי לפרופיל ספציפי:

חשוב:
במכשירים מסוימים לא ניתן לבצע עדכון לתכונות חדשות כמו קודים אישיים של נעילת פרופיל. בחשבונות של צופה אקסטרה יש פרופיל אחד, ולא ניתן להגדיר בו נעילת פרופיל.

טלפון/טאבלט Android או מכשיר iPhone או iPad

 1. פותחים את אפליקציית Netflix.

 2. לוחצים על Netflix שלי בפינה השמאלית התחתונה.

 3. לוחצים על תפריט בפינה השמאלית העליונה.

 4. לוחצים על ניהול פרופילים .

 5. בוחרים את הפרופיל הרלוונטי.

 6. לוחצים על נעילת פרופיל כדי להוסיף או לערוך קוד אישי.

 7. לוחצים על יצירת נעילת פרופיל ומזינים את הסיסמה לחשבון Netflix כדי לבצע שינויים.

 8. מזינים ארבע ספרות כדי ליצור קוד אישי לנעילת הפרופיל. בהנחה שנעשה שימוש במכשיר נתמך, תידרש הזנה של הקוד האישי כדי לפתוח את הפרופיל או כדי לצפות בכותרים שבוצעה הורדה שלהם מאותו פרופיל.

  • להסרת הדרישה להזנת קוד אישי, לוחצים על מחיקה של נעילת הפרופיל.

בדפדפן

 1. נכנסים לדף חשבון בדפדפן.

 2. בוחרים בפרופיל הרלוונטי במקטע פרופיל ובקרת הורים.

  • בחשבונות מסוימים יש ללחוץ על פרופילים ואז לבחור את הפרופיל הרלוונטי. 

 3. לוחצים על נעילת פרופיל.

 4. מזינים את הסיסמה לחשבון Netflix.

 5. מסמנים את התיבה דרוש קוד אישי לצורך גישה לפרופיל הנבחר.  

  • להסרת הדרישה להזנת קוד אישי, מבטלים את הסימון בתיבה.

 6. מזינים ארבע ספרות כדי ליצור קוד אישי לנעילת הפרופיל. בהנחה שנעשה שימוש במכשיר נתמך, תידרש הזנה של הקוד האישי כדי לפתוח את הפרופיל או כדי לצפות בכותרים שבוצעה הורדה שלהם מאותו פרופיל.

  • כדי לדרוש הזנה של קוד אישי בכל פעם שפרופיל חדש נוסף לחשבון שלך, יש לסמן את התיבה דרוש קוד אישי להוספת פרופילים חדשים.

   חשוב:
   אפשר לבחור באפשרות דרוש קוד אישי להוספת פרופילים חדשים רק בעריכה של הגדרות נעילת פרופיל בפרופיל הראשי של החשבון.
 7. לוחצים על שמור.

כדי שההגדרות ייכנסו לתוקף, ייתכן צורך ברענון המכשיר. כדי לרענן:

 • יש לעבור לפרופיל אחר ולחזור לפרופיל הנוכחי.

 • אפשר גם לצאת מהחשבון במכשיר ולהיכנס שוב.

אחזור קוד אישי של נעילת פרופיל

במקרה ששוכחים את הקוד האישי של נעילת הפרופיל יש ללחוץ על שכחת את הקוד האישי? אם צופים ב-Netflix בטלוויזיה, יש להזין בדפדפן אינטרנט את כתובת האינטרנט המוצגת.

כדי לראות או לשנות את הקוד האישי לנעילת פרופיל, יש להזין את הסיסמה לחשבון שלך ב-Netflix.

כדי להפיק את מלוא התועלת מבקרת ההורים ב‑Netflix, חשוב לעדכן לגרסה האחרונה של הגדרות בקרת ההורים.

מאמרים קשורים