איך אפשר לעדכן לגרסה האחרונה של בקרות ההורים

אם עד עכשיו השתמשת בהגדרות בקרת ההורים שמתייחסות לחשבון Netflix כולו, באפשרותך לעדכן לגרסה האחרונה ולהתאים אישית את הגדרות הבקרה לפרופילים ספציפיים.

כדי לעדכן לגרסה האחרונה של הגדרות בקרת ההורים:

 1. נכנסים לדף חשבון בדפדפן.

 2. פותחים את התפריט בקרת הורים.

  • אם לא מופיע קישור בקרת הורים, משמע שההגדרות כבר מעודכנות ושיש לך אפשרות לקבוע הגדרות לכל פרופיל בנפרד. האפשרויות הזמינות מפורטות במאמר בקרות הורים ב‑Netflix.

 3. בדף בקרות הורים חדשות שכולל פירוט של בקרות ההורים שניתן להגדיר לכל פרופיל בנפרד, אפשר לבצע את הפעולות הבאות:

  • לבחור סיווג צפייה לכל פרופיל בנפרד.

  • לדרוש הזנה של קוד אישי לכל פרופיל בנפרד.

  • לעיין ברשימה של כותרים מוגבלים לכל פרופיל בנפרד (הרשימה תתעדכן אוטומטית מבקרות ההורים הקיימות).

 4. לוחצים על שמור.

חשוב:
כדי שההגדרות ייכנסו לתוקף, ייתכן צורך ברענון המכשיר. כדי לרענן:
עוברים לפרופיל אחר ואז חוזרים לפרופיל הנוכחי.
אפשר גם לצאת מהחשבון במכשיר ולהיכנס אליו שוב.

למה מופיעה הנחיה לעדכן את הגדרות בקרת ההורים?

כדי להעניק למשפחות שליטה רבה יותר על תוכניות הטלוויזיה, הסרטים והמשחקים שהילדים צופים בהם או משחקים בהם, אפשר להגדיר בקרות הורים לכל פרופיל בנפרד במקום לחשבון Netflix כולו. 


כדי להמשיך להשתמש בקוד אישי אחד להגבלת הצפייה בחשבון כולו, לוחצים על ביטול במקום להגדיר בקרות הורים לכל פרופיל בנפרד.

למה לא מופיעה הנחיה להשתמש בבקרות ההורים בכל פרופיל בנפרד?

אם מעולם לא השתמשת בבקרות ההורים, או שהתחלת להשתמש בהן לאחר שהתכונות המעודכנות התפרסמו, אין צורך לבצע שינוי. באפשרותך להתחיל להשתמש בבקרות ההורים בכל אחד מהפרופילים שלך ב‑Netflix.

אפשר להמשיך להשתמש בקוד האישי הקיים?

כן. כדי להמשיך להשתמש בקוד אישי אחד להגבלת הצפייה בחשבון כולו, יש ללחוץ על ביטול במקום לקבוע הגדרות לכל פרופיל בנפרד.

עדיין תופיע הנחיה להזין את הקוד האישי של בקרת ההורים כדי לצפות בתכנים שסיווג הצפייה שלהם גבוה מסיווג הצפייה המותר, אבל לא תהיה לך אפשרות לבצע שינויים מבלי לעדכן לגרסה האחרונה. כדי לעדכן לבקרות ברמת הפרופיל, אפשר לעבור להגדרות בקרת הורים בכל שלב.

אם אעדכן להגדרות החדשות, אוכל להשתמש בקוד האישי הישן שלי?

לא. לאחר עדכון לבקרות הורים בהתאמה אישית לכל פרופיל בנפרד, לא תהיה לך אפשרות להשתמש בקוד אישי יחיד לחשבון כולו. באפשרותך ליצור קוד אישי לבקרה על הגישה לפרופילים מסוימים באמצעות נעילת פרופיל.

מאמרים קשורים