סמל ההעברה אינו מופיע בעת ניסיון לצפות ב-Netflix ב-Chromecast.

אם סמל ההעברה אינו מופיע בעת ניסיון לצפות ב-Netflix ב-Chromecast, בדרך כלל המשמעות היא שיש לרענן מידע במכשיר שממנו אתה מנסה להעביר. כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים לפתרון בעיות, בהתאם למכשיר שברשותך.

טלפון או טאבלט של Android

ודא שה-Android שלך מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ה-Chromecast.

 1. במכשיר ה-Android, פתח את האפליקציה Google Home.

 2. הקש על הלחצן Devices בפינה הימנית העליונה של המסך.

 3. חפש את ה-Chromecast שלך.

  • אם ה-Chromecast שלך מופיע ברשימה, סימן שהוא מחובר לאותה רשת.

  • אם ה-Chromecast לא מופיע ברשימה, ייתכן שהוא מחובר לרשת אחרת, ולא לרשת שאליה מחובר מכשיר ה-Android. לעזרה במעבר בין רשתות, בקר באתר התמיכה של Google.

 4. לאחר חיבור ה-Chromecast לרשת שאליה מחובר מכשיר ה-Android, נסה לצפות שוב ב-Netflix.

בצע יציאה מ-Netflix

 1. באפליקציית Netflix הקש על לחצן התפריט ( או ) בפינה הימנית העליונה.

 2. גלול מטה ולחץ על צא.

 3. אשר שברצונך לצאת מהחשבון.

 4. לאחר היציאה מהחשבון, היכנס בחזרה לחשבון ונסה להפעיל שוב את Netflix.

iPhone,‏ iPad, או iPod touch

ודא שמכשיר ה-iOS שלך מחובר לאותה רשת אלחוטית של ה-Chromecast.
 1. ממכשיר ה-iPhone,‏ iPad,‏ או iPod touch, פתח את אפליקציית Google. Home .

 2. הקש על הלחצן מכשירים בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 3. חפש את ה-Chromecast שלך.

  • אם ה-Chromecast שלך מופיע ברשימה, סימן שהוא מחובר לאותה רשת.

  • אם ה-Chromecast לא מופיע ברשימה, ייתכן שהוא מחובר לרשת אחרת, ולא לרשת שאליה מחובר מכשיר ה-iOS. לעזרה במעבר בין רשתות, בקר באתר התמיכה של Google.

 4. לאחר חיבור ה-Chromecast לרשת שאליה מחובר מכשיר ה-iPhone,‏ iPad, או iPod touch, נסה לצפות שוב ב-Netflix.

מחשב Windows או Mac

השבת תוספים ב-Chrome

אם אתה משתמש ב-Chrome, מומלץ להשבית הרחבות שאינן הכרחיות לפני שתנסה שוב. כדי להשבית תוספים ב-Chrome:

 1. בשורת הכתובת ב-Chrome, הקלד chrome://extensions.

 2. ברשימת ההרחבות, בטל את הסימון בתיבות שבהן רשום מופעל.

 3. נסה להפעיל את Netflix שוב.

אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, מומלץ לנסות להפעיל כל אחד מהתוספים בנפרד כדי לראות מי מהם מונע טעינה של הדפים באתר Netflix.