סמל ההעברה אינו מופיע בעת ניסיון לצפות ב-Netflix ב-Chromecast.

אם סמל ההעברה אינו מופיע בעת ניסיון לצפות ב-Netflix ב-Chromecast, בדרך כלל המשמעות היא שיש לרענן מידע במכשיר שממנו אתה מנסה להעביר. כדי לפתור את הבעיה, בצע את השלבים הבאים לפתרון בעיות, בהתאם למכשיר שברשותך.

טלפון או טאבלט של Android

ודא שה-Android שלך מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר ה-Chromecast.

 1. במכשיר ה-Android, פתח את האפליקציה Google Home.

 2. לחץ על הלשונית Home בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

 3. גלול למטה למקטע Devices וחפש את ה-Chromecast.

  • אם ה-Chromecast שלך מופיע ברשימה, הוא מחובר לאותה רשת שאליה מחובר מכשיר ה-Android.

  • אם ה-Chromecast לא מופיע ברשימה, ייתכן שהוא מחובר לרשת אחרת, ולא לרשת שאליה מחובר מכשיר ה-Android. לעזרה במעבר בין רשתות, בקר באתר התמיכה של Google.

 4. לאחר חיבור ה-Chromecast לרשת שאליה מחובר מכשיר ה-Android, נסה לצפות שוב ב-Netflix.

הפעל מחדש את הטלפון או הטאבלט מבוסס ה-Android

 1. כבה את הטלפון או הטאבלט מבוסס ה-Android בלחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/כיבוי.

 2. אשר שברצונך לכבות את ה-Android.

 3. לחץ פעם נוספת על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את ה-Android מחדש.

 4. בסיום נוהל ההפעלה של ה-Android, נסה להפעיל את Netflix שוב.

עדכן את Google Home ואת Google Play Services

 1. פתח את חנות Google Play.

 2. הקש על סמל התפריט , ולחץ על האפליקציות שלי.

 3. לחץ על Google Home אם הוא מופיע ברשימה, והקש על Update.

 4. לחץ על Google Play Services אם הוא מופיע ברשימה, והקש על Update.

 5. לאחר העדכון של שתי האפליקציות, נסה לצפות שוב ב-Netflix.

לתשומת ליבך, במקרים מסוימים תתבקש להפעיל מחדש את המכשיר כדי להשלים את תהליך העדכון של האפליקציות.

בצע יציאה מ-Netflix

 1. בתוך אפליקציית Netflix, הקש על הלחצן תפריט בפינה הימנית העליונה או על הלחצן עוד בפינה השמאלית התחתונה.

 2. גלול מטה ולחץ על צא.

 3. אשר שברצונך לצאת מהחשבון.

 4. לאחר היציאה מהחשבון, היכנס בחזרה לחשבון ונסה להפעיל שוב את Netflix.

iPhone,‏ iPad, או iPod touch

ודא שמכשיר ה-iOS שלך מחובר לאותה רשת אלחוטית של ה-Chromecast.

 1. ממכשיר ה-iPhone,‏ iPad,‏ או iPod touch, פתח את אפליקציית Google. Home .

 2. לחץ על הלשונית Home בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

 3. גלול למטה למקטע Devices וחפש את ה-Chromecast.

  • אם ה-Chromecast שלך מופיע ברשימה, הוא מחובר לאותה רשת שאליה מחובר מכשיר ה-iOS.

  • אם ה-Chromecast לא מופיע ברשימה, ייתכן שהוא מחובר לרשת אחרת, ולא לרשת שאליה מחובר מכשיר ה-iOS. לעזרה במעבר בין רשתות, בקר באתר התמיכה של Google.

 4. לאחר חיבור ה-Chromecast לרשת שאליה מחובר מכשיר ה-iPhone,‏ iPad, או iPod touch, נסה לצפות שוב ב-Netflix.

אתחל מחדש את ה-Chromecast

 1. נתק את מקור המתח ממכשיר ה-Chromecast למשך 15 שניות.

 2. חבר אותו שוב והמתן עד לאתחול מחדש של ה-Chromecast.

 3. כשה-Chromecast יופעל, נסה לצפות שוב ב-Netflix.

מחשב Windows או Mac

השבת תוספים ב-Chrome

אם אתה משתמש ב-Chrome, מומלץ להשבית הרחבות שאינן הכרחיות לפני שתנסה שוב. כדי להשבית תוספים ב-Chrome:

 1. בשורת הכתובת ב-Chrome, הקלד chrome://extensions.

 2. ברשימת התוספים, היעזר במתג כדי להשבית תוספים מופעלים (כשהתוסף מופעל, המתג מופיע בכחול).

  שים לב:
  אין צורך להשבית תוספים שמופיעים במקטע יישומי Chrome.
 3. נסה להפעיל את Netflix שוב.

אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, מומלץ לנסות להפעיל כל אחד מהתוספים בנפרד כדי לראות מי מהם מונע טעינה של הדפים באתר Netflix.