קיבלתי הודעת אימייל או טקסט חשודה.

אם אתה חושד שקיבלת הודעת אימייל או טקסט שקרית, שנראית כאילו נשלחה מ-Netflix, פעל לפי הטיפים הבאים כדי להגן על המידע שלך, ודווח על ההודעה לפי השלבים הבאים:

 • לעולם אל תזין את פרטי הכניסה או את הפרטים הפיננסיים שלך בדף אינטרנט שהגעת אליו בעקבות לחיצה על קישור בהודעת אימייל או בהודעת טקסט. אם יש לך ספק אם האתר שהגעת אליו הוא אתר האינטרנט הרשמי של Netflix, הקלד www.netflix.com ישירות בדפדפן.

 • לעולם אל תלחץ על קישורים בהודעת אימייל או בהודעת טקסט שקיבלת באופן בלתי צפוי, ואל תפתח קבצים המצורפים להודעה כזו – יהיה השולח אשר יהיה.

 • אם אתה חושד שהודעת אימייל או טקסט לא נשלחה מ-Netflix, אל תשיב לשולח. בצע את השלבים הבאים כדי להעביר את ההודעה אלינו.

איך מדווחים על הודעת אימייל או טקסט (SMS) חשודה או שמטרתה דיוג?

אם קיבלת הודעה חשודה או הודעת דיוג באימייל, העבר אותה אל phishing@netflix.com ומחק אותה. הקפד לציין את פרטי כותרת ההודעה. תוכל לזהות אותם בעזרת מאמר זה של Google.

אם קיבלת הודעת טקסט (SMS) חשודה, העבר אותה אל phishing@netflix.com על פי השלבים הבאים, בהתאם למכשיר שברשותך.

iPhone,‏ iPad או iPod touch:

 1. לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה שברצונך להעביר, עד שיופיע תפריט.

 2. הקש על עוד....

 3. הקש על החץ שתף.

 4. שלח את ההודעה אל phishing@netflix.com.

טלפון או טאבלט של Android:

 1. לחץ לחיצה ארוכה על ההודעה שברצונך להעביר, עד שיופיע תפריט.

 2. הקש על החץ העבר.

 3. שלח את ההודעה אל phishing@netflix.com.

קבלת הודעות טקסט עשויה להיות כרוכה בתשלום.

מה עליי לעשות אם פתחתי קישור בהודעת דיוג או אם מסרתי פרטים אישיים?

אם לחצת על קישור חשוד או מסרת פרטים אישיים לאתר אינטרנט המתחזה ל-Netflix, מומלץ בחום לבצע את הפעולות הבאות:

 • החלף את הסיסמה שלך ל-Netflix בסיסמה חדשה וייחודית.

 • עדכן את הסיסמה שלך בכל אתר אינטרנט שבו השתמשת באותה כתובת אימייל ובאותה סיסמה.

 • אם הזנת פרטי תשלום, פנה למוסד הפיננסי שלך, למקרה שהפרטים הגיעו לידיים הלא נכונות.

 • העבר את ההודעה אל phishing@netflix.com בהתאם לשלבים שתוארו כאן.