Slik blokkerer eller angir du aldersgrenser på profiler

Når du angir aldersgrenser for profiler, kan disse profilene bare vise serier, filmer og spill som passer eller kommer under denne aldersgrensen. Du kan også blokkere bestemte serier eller filmer på individuelle profiler.

Angi aldersgrenser for en profil

Telefon eller nettbrett med Android, iPhone eller iPad

 1. Åpne Netflix-appen.

 2. Trykk på Mitt Netflix nederst til høyre.

 3. Trykk på Meny  øverst til høyre.

 4. Trykk på Administrer profiler .

 5. Velg profilen du vil redigere.

 6. Trykk på Visningsbegrensninger .

 7. Trykk på Aldersgrense .

 8. Oppgi passordet til Netflix-kontoen din.

 9. Angi aldersgrensen du vil ha.

Nettleser

 1. Gå til Konto-siden i en nettleser.

 2. Velg profilen du vil redigere i delen Profil og foreldrekontroll.

  • For enkelte kontoer, velg Profiler, og velg deretter en profil. 

 3. Velg Visningsbegrensninger.

 4. Oppgi passordet til Netflix-kontoen din.

 5. Angi aldersgrensen du vil ha.

 6. Velg Lagre.

Merk:
Aldersgrensene for spill samsvarer med aldersgrensene som er angitt for serier eller filmer på profilen. Finn ut mer om Aldersgrenser for spill på Netflix.

Profiler med en angitt aldersgrense viser bare serier som passer for den valgte aldersgrensen.

Hvis du har problemer med å endre aldersgrensen på en barneprofil, kan du se Jeg kan ikke endre aldersgrenser i Netflix Barn-grensesnittet.

Blokkere eller fjerne blokkeringen av en serie eller film

Telefon eller nettbrett med Android, iPhone eller iPad

 1. Åpne Netflix-appen.

 2. Trykk på Mitt Netflix nederst til høyre.

 3. Trykk på Meny  øverst til høyre.

 4. Trykk på Administrer profiler .

 5. Velg profilen du vil redigere.

 6. Trykk på Visningsbegrensninger .

 7. Trykk på Blokker titler .

 8. Skriv inn navnet på en serie eller en film og trykk for å legge den til de blokkerte titlene dine.

  • Hvis du vil fjerne en tittel fra listen over blokkerte titler, trykker du på Rediger og deretter på X ved siden av tittelnavnet.

Nettleser

 1. Gå til Konto-siden i en nettleser.

 2. Velg profilen du vil redigere i delen Profil og foreldrekontroll.

  • For enkelte kontoer, velg Profiler, og velg deretter en profil. 

 3. Velg Visningsbegrensninger.

 4. Oppgi passordet til Netflix-kontoen din.

 5. Under Tittelbegrensninger skriver du inn navnet på serien eller filmen og velger deretter tittelen.

  • Velg X ved siden av tittelnavnet for å fjerne en tittel fra listen med blokkerte titler.

 6. Velg Lagre.

Serier og filmer oppført under Blokker titler og Tittelbegrensninger vil bli fjernet fra denne profilen.

Merk:
Det kan hende du må oppdatere enheten for at de nye innstillingene skal tre i kraft. Slik oppdaterer du:
– Bytt til en annen profil og tilbake.
– Eller logg ut og inn av enheten.

Sørg for at du har den nyeste foreldrekontrollen for å få fullt utbytte av foreldrekontroll på Netflix.

Relaterte artikler