Slik fjerner eller legger du til en PIN-kode for en profil

Hvis du vil begrense tilgangen til en bestemt profil på kontoen din, kan du beskytte den med en PIN-kode for profillås. Hvis du allerede har gått til en konto og blitt bedt om å oppgi en PIN-kode før du kan spille av en serie eller film, kan du se PIN-koder på kontonivå.

Slik legger du til en PIN-kode for en bestemt profil:

Merk:
Noen enheter kan ikke oppdateres med nye funksjoner som PIN-koder for profillås. Ekstramedlemskontoer har én profil og kan ikke ha profillås.

Telefon eller nettbrett med Android, iPhone eller iPad

 1. Åpne Netflix-appen.

 2. Trykk på Mitt Netflix nederst til høyre.

 3. Trykk på Meny  øverst til høyre.

 4. Trykk på Administrer profiler .

 5. Velg profilen du vil redigere.

 6. Trykk på Profillås for å legge til eller endre PIN-kode.

 7. Trykk på Opprett en profillås og oppgi Netflix-kontopassordet for å gjøre endringer.

 8. Oppgi 4 sifre for å opprette en PIN-kode for profillås. Med mindre du bruker en enhet som ikke støttes, må du bruke denne PIN-koden for å åpne profilen eller spille av titler du har lastet ned fra den.

  • For å fjerne PIN-kodekravet må du trykke på Slett profillås.

Nettleser

 1. Gå til Konto-siden i en nettleser.

 2. Velg profilen du vil låse, under Profil og foreldrekontroll.

  • For enkelte kontoer velger du Profiler før du velger en profil. 

 3. Velg profillås.

 4. Oppgi passordet til Netflix-kontoen din.

 5. Merk av for Krev en PIN-kode for å få tilgang til den valgte profilen.  

  • Fjern krysset i boksen for å fjerne PIN-kodekravet.

 6. Oppgi 4 sifre for å opprette en PIN-kode for profillås. Med mindre du bruker en enhet som ikke støttes, må du bruke denne PIN-koden for å åpne profilen eller spille av titler du har lastet ned fra den.

  • Hvis du vil kreve en PIN-kode hver gang en ny profil legges til på kontoen din, merker du av for Krev PIN-kode for å legge til nye profiler.

   Merk:
   Krev PIN-kode for å legge til nye profiler kan bare velges når du redigerer profillås-innstillingene for hovedprofilen for kontoen.
 7. Velg Lagre.

Det kan være at du må oppdatere enheten for å registrere de oppdaterte innstillingene. Slik oppdaterer du:

 • Bytt til en annen profil og tilbake.

 • Eller logg ut og inn av enheten.

Slik gjenoppretter du en PIN-kode for profillås

Hvis du glemmer PIN-koden for profillåsen, trykker du på eller velger du Har du glemt PIN-koden? Hvis du ser på en TV, skriver du inn nettadressen som vises, i en nettleser.

Skriv inn passordet for Netflix-kontoen din for å vise eller endre PIN-koden for profillås som ble opprettet for den aktuelle profilen.

Sørg for at du har den nyeste foreldrekontrollen for å få fullt utbytte av foreldrekontroll på Netflix.

Relaterte artikler