Slik administrerer du PIN-koden din på kontonivå

Hvis du allerede har angitt en PIN-kode på kontoen din, har du muligheten til å låse profiler med PIN-kode individuelt eller begrense visning på hele kontoen med én PIN-kode.

Lås individuelle profiler med unike PIN-koder

Hvis du vil låse individuelle profiler på kontoen din, må du sørge for at du har den nyeste versjonen av foreldrekontroll. Den nyeste versjonen gir deg mer kontroll til å tilpasse visning for profilene på kontoen og låse bestemte profiler med PIN-kode.

Merk:
Når du oppdaterer for å tilpasse foreldrekontroll for hver profil, finnes det ikke noe alternativ for å gå tilbake til én PIN-kode for hele kontoen. Den eksisterende PIN-koden blir fjernet fra kontoen.

Fortsett å bruke én PIN-kode

Hvis du bruker én PIN-kode på kontoen din for å begrense visning av bestemte aldersgrenser eller titler, kan du nå bruke og tilpasse kontroller for hver profil. Gå til ForeldrekontrollKonto-siden for å lære hvordan.

Hvis du fortsatt vil bruke én PIN-kode, må du ikke oppdatere til den nyeste versjonen av foreldrekontroll.

  • Du blir bedt om å angi denne PIN-koden i henhold til foreldrekontrollens gjeldende aldersgrense.

  • De eksisterende aldersgrensene og tittelbegrensningene gjelder for kontoen din.

    Merk:
    Du kan ikke redigere PIN-koder eller begrensede aldersgrenser uten å skaffe deg den nyeste kontrollen på profilnivå.

    Hvis du endrer innstillinger for å tilpasse kontroller for hver profil, blir den eksisterende PIN-koden fjernet fra kontoen.

Merk:
Det kan være at du må oppdatere enheten for å registrere de oppdaterte innstillingene. Slik oppdaterer du:
– Bytt til en annen profil og tilbake.
– Eller logg ut og inn av enheten.

For fullt utbytte av  Foreldrekontroll på Netflix, må du sørge for å ha den  nyeste foreldrekontrollen.

Relaterte artikler