Hvordan stiller jeg inn foreldrekontroll på Netflix-kontoen min?

Du som primær kontoinnehaver har to valg for å kontrollere hvordan man kan se på innhold i kontoen din:

 • Profil-nivå (myke kontroller): Angi en aldersgrense for en bestemt profil for å kontrollere hvilke serier og filmer som er tilgjengelige for den aktuelle profilen. Du, som forelder eller foresatt, sørger for at barnet bare bruker den riktige profilen.

 • Kontonivå (harde kontroller): Angi en 4-sifret PIN-kode som må skrives inn for å spille av serier eller filmer over valgt aldersgrense i alle profiler. PIN-koden sørger for at barnet ikke kan se på innhold med høyere aldersgrense enn den du har valgt.

Profilnivå: Slik angir du aldersgrensen for en individuell profil

 1. Gå til siden Konto (Account) i en nettleser, og velg Administrer profiler (Manage Profiles).

 2. Velg profilen du vil redigere.

 3. Velg ønsket aldersgrense under Tillatte serier og filmer (Allowed TV shows and movies).

  • For små barn (For Little Kids only) – Se serier og filmer som passer for alle aldre.

  • For eldre barn og under (For Older Kids and below) – Se serier og filmer som passer for eldre barn.

  • For tenåringer og under (For Teens and below) – Se serier og filmer som passer for tenåringer.

  • Alle aldersnivåer (All Maturity levels) – Se alle serier og filmer, inkludert voksent innhold.

  • Merk at profilen til den primære kontoinnehaveren bare kan angis til For tenåringer og under eller Alle aldersnivåer.

 4. Velg Lagre.

Merk:
Det kan ta inntil 8 timer før endringene i foreldrekontrollene tas i bruk på alle enhetene dine. For å få fortgang i denne prosessen, kan du logge ut av Netflix-kontoen på enheten du vil bruke, og logge inn igjen.

Kontonivå: Slik angir du aldersgrensen for hele kontoen med PIN-kode

Du kan angi en PIN-kode hvis du vil begrense innhold med bestemte aldersgrenser for hele kontoen. Gå til Hvordan setter jeg opp en PIN-kode for foreldrekontroll? for mer informasjon.